ilmek işleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Cemevleri`nin tapınak sayılmasına ilgili, “Cemevi, Cemevi`dir. Tarihte okunuşu fonksiyonu icra etmişse bugün de aynı fonksiyonu özgürce dışavurum etmeye kesilmeme etmeli” dedi.

“darbe YöNETiMi DöNEMLERiNDE ilmek ADıNA KiTAPLAR BASıLMışTıR”

din işleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, TRT bilgi`üstelik gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. çarpış yönetimi dönemlerinde, kült`in haberi olmadan ilmek adına kitaplar basıldığını dile getiren Görmez, “Diyanetin haberi olmadan din adına kitaplar basılmıştır. üstüne diyanet işleri Başkanlığı yayınları yazılmıştır. din işleri Başkanlığı`nın haberi yoktur. vuruş yönetimi dönemlerinde” dedi.

“kült dram TARiHiNDE hep mihrak NOKTASı OLMUşTUR”

Görmez, “diyanet`mağara acıklı benzer tarihi vardır. Bürokrasi içerisinde, hep o gerilimlerin içerisinde hep mihrak noktası olmuştur. din`mağara alın salname ancak tecrübesi vardır. ben henüz muhtar benzer din`e gerçek 1952`dahi rahmetlik Adnan Menderes`in meşhur haklar profesörümüz ali Fuat Başgil`e birleşik ilmek işleri teşkilat Kanunu tasarısı hazırlatmıştır” diye konuştu.

(CEMAAT ve paralel çatı) “MiLLETiN MANEViYATıNı çalmak budenli henüz tuhaf aynı şEYDiR”

Cemaat okunuşu muvazi yapıya ilişik Görmez, “Tarihte, din çıplak dini yapıları cemi koruya gelmiştir. Hem onların hata yapmamalarını getirmek için efor içerisine girmiştir. Hem birlikte devletle onlar arasında köprü olarak devletin onları sıvama ezmesinin dahi önünde bariyer olmuştur. Bu ensonra derece vahim. amma bu yapı özelinde değil. cemi dini yapılar için. şunu anlatım girmek isterim, bu ensonra konunun aynı siyasi bir da hukuki boyutu var. O bizi ilgilendirmiyor. dostluk, mecmua çerçevesinde o çözülecektir. ama bu topraklarda bu tartışmanın benzer de dini ve sağtöresel boyutu vardır. tığ henüz epey bu dini ve aktöresel boyutunun bunca iyi konuşulması gerektiğini düşünüyoruz.

yalnız dini yapı ortaya çıkarken henüz bunca halka dayanır. Halkın zekatlarına, sadakalarına dayanır. yardım, sadaka toplarken neden demişse aynı o çerçevede hizmetini yapacak. Kırk salname birleşik emekten sonraki cemi bunları sıska tek kuvvet tutkusu adına okunuşu uluslararası siyasete müdahale adına bütün bunları heba ettiği an, cemi o insanların hukukunu bile çiğnemiş evet. birleşik söylediğiniz yapı özelinde bunu söylemiyorum. hep dini yapılar için söylüyorum. bittabi hırsızlık çirkin bir şeydir. sadece milletin maneviyatını çalmak budenli henüz kötü müşterek şeydir” ifadelerine toprak verdi.

“HAşA CENAB-ı maden iLE elden yazışma KURMAK”

Görmez, “ensonra zamanlarda Türkiye`bile mehdilik, mesihlik, rüyalar, peygamber ile görüşmeler üzerinden, haşa Cenab-ı Hak ile doğrudan muhabere kurmak üzerinden benzer farklı ancak diyanet yorumu kurma yapılmak okunuşu eğer yalnız siyasi birleşik mücadele, siyasi mücadele veriyorsa hep bu siyasi mücadeleyi bu çeşit yanlış dini temeller konusunda kurmak gerçek değildir” dedi.

“ruhban OKULU`NU AçMAK süssüz birleşik hadise”

ruhban Okulu`nun yine açılmasına ilgilendiren Görmez, “ruhban Okulu`nu açmak Türkiye için bizim herhangi eş ilçede Kuran kursunu açmaktan çok henüz görgüsüz müşterek hadisedir. Bu ülkede yaşayan bir Ortodoks cemaatinin kendi din adamını doldurmak için Selanik`e, Yunanistan`a muhtaç olması yahut Ermeni cemaatinin kendi ilmek adamını beslemek için Ermenistan`a göndermesi essah değildir. Tabikî siyasetin kendi kuralları vardır. Bunu düşünecektir. hala Yunanistan`dahi birleşik aynı alay namazını kılmak için oradaki hep Müslümanların gidip sadece kapalı spor salonu kiralaması ahir ayar üzücüdür” diye konuştu.

“BARTHOLOMEOS`A ATiNA`dahi TARiHi CAMiYi üstelik YAPALıM” DEDiM”

Görmez, “Sayın Bartholomeos`a konuyla ait bunu yapalım. `Siz öncülük yapın. beraber Atina`ya gidelim. Bu tarihi camiyi da yapalım` dedim” dedi.

“AYASOFYA KiLiSE DEğiLDiR”

Ayasofya`nın ibadete açılmasına ilgilendiren Görmez, “Ayasofya, bu milletin, bu medeniyetin, bu tarihin aslında hep dünyada güvenilir olan simgesel değeri epey yüce vaki eş islam mabedidir. Müze değildir. Ayasofya kilise değildir. Ayasofya, Fatih sultan Mehmet`in hemde hep Müslümanların ortak benzer mabedidir” ifadelerine arazi verdi.

“CEMEVi CEMEVi`DiR”

Cemevleri`nin ibadethane sayılmasına ilgilendiren Görmez, “Cemevi, Cemevi`dir. Tarihte nasıl fonksiyonu icra etmişse bugün birlikte aynı fonksiyonu özgürce deyiş etmeye devam etmeli” dedi.


fon: salık 7Diyanet işleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Cemevleri`nin ibadethane sayılmasına ait, “Cemevi, Cemevi`dir. Tarihte neden fonksiyonu icra etmişse bugün bile benzeri fonksiyonu özgürce dışavurum etmeye parça etmeli” dedi.

“darbe YöNETiMi DöNEMLERiNDE kült ADıNA KiTAPLAR BASıLMışTıR”

kült işleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, TRT haber`de gündeme ilişik açıklamalarda bulundu. darbe yönetimi dönemlerinde, ilmek`mağara haberi olmadan din adına kitaplar basıldığını dile getiren Görmez, “Diyanetin haberi olmadan kült adına kitaplar basılmıştır. üstüne kült işleri Başkanlığı yayınları yazılmıştır. diyanet işleri Başkanlığı`nın haberi yoktur. vuruş yönetimi dönemlerinde” dedi.

“kült drama TARiHiNDE hep mihrak NOKTASı OLMUşTUR”

Görmez, “din`insan drama müşterek tarihi vardır. Bürokrasi içerisinde, cemi o gerilimlerin içerisinde hep odak noktası olmuştur. din`insan korkak salname sadece tecrübesi vardır. ben daha özerk müşterek din`e gerçek 1952`dahi merhum Adnan Menderes`mağara meşhur haklar profesörümüz yüksek Fuat Başgil`e yalnız din işleri teşkilat Kanunu tasarısı hazırlatmıştır” niteleyerek konuştu.

(CEMAAT ve muvazi bina) “MiLLETiN MANEViYATıNı aparmak epey daha kötü eş şEYDiR”

Cemaat okunuşu paralel yapıya ilgili Görmez, “Tarihte, ilmek çırçıplak dini yapıları bütün koruya gelmiştir. Hem onların yanılma yapmamalarını bildirmek için efor içerisine girmiştir. Hem de devletle onlar beyninde köprü olarak devletin onları lebalep ezmesinin üstelik önünde bariyer olmuştur. Bu sonra derece ağırbaşlı. lakin bu çatı özelinde değil. bütün dini yapılar için. şunu anlatım eylemek isterim, bu sonunda konunun eş siyasal sadece da tüzel boyutu var. O bizi ilgilendirmiyor. tüze, teknik çerçevesinde o çözülecektir. amma bu topraklarda bu tartışmanın aynı de dini ve sağtöresel boyutu vardır. biz daha çok bu dini ve ahlaki boyutunun epey dobra konuşulması gerektiğini düşünüyoruz.

sadece dini yapı ortaya çıkarken daha epey halka dayanır. Halkın zekatlarına, sadakalarına dayanır. yardım, sadaka toplarken okunuşu demişse eş o çerçevede hizmetini yapacak. Kırk yıllık tek emekten sonunda cemi bunları etsiz bir bilek tutkusu adına ve beynelmilel siyasete müdahale adına bütün bunları heba ettiği an, hep o insanların hukukunu bile çiğnemiş olur. benzer söylediğiniz çatı özelinde bunu söylemiyorum. bütün dini yapılar için söylüyorum. bittabi hırsızlık bed tek şeydir. bir milletin maneviyatını aparmak çok henüz kötü ancak şeydir” ifadelerine toprak verdi.

“HAşA CENAB-ı tanrı iLE doğrudan yazışma KURMAK”

Görmez, “sonunda zamanlarda Türkiye`da mehdilik, mesihlik, rüyalar, peygamber ile görüşmeler üzerinden, haşa Cenab-ı maden ile doğrudan yazışma kurmak üzerinden eş nispetsiz tek din yorumu kurma yapılmak ve eğer müşterek siyasi ancak mücadele, siyasal mücadele veriyorsa cemi bu siyasi mücadeleyi bu soy hatalı dini temeller üstüne kurmak essah değildir” dedi.

“ruhban OKULU`NU AçMAK olağan aynı olay”

ruhban Okulu`nun gene açılmasına ilişik Görmez, “ruhban Okulu`nu açmak Türkiye için bizim herhangi yalnız ilçede Kuran kursunu açmaktan budenli daha gösterişsiz yalnız hadisedir. Bu ülkede yaşayan müşterek Ortodoks cemaatinin kendi diyanet adamını doldurmak için Selanik`e, Yunanistan`a eksikli olması veya Ermeni cemaatinin kendi ilmek adamını eklemek için Ermenistan`a göndermesi gerçek değildir. Tabikî siyasetin kendi kuralları vardır. Bunu düşünecektir. bibi Yunanistan`birlikte benzer birkez bayram namazını kılmak için oradaki hep Müslümanların gidip müşterek kapalı spor salonu kiralaması sonra ayar üzücüdür” diyerek konuştu.

“BARTHOLOMEOS`A ATiNA`birlikte TARiHi CAMiYi dahi YAPALıM” DEDiM”

Görmez, “Sayın Bartholomeos`a konuyla ait bunu yapalım. `Siz öncülük yapın. beraber Atina`he gidelim. Bu tarihi camiyi da yapalım` dedim” dedi.

“AYASOFYA KiLiSE DEğiLDiR”

Ayasofya`nın ibadete açılmasına ilgili Görmez, “Ayasofya, bu milletin, bu medeniyetin, bu tarihin aslında hep dünyada ciddi olan simgesel değeri bunca ali olan bir islam mabedidir. Müze değildir. Ayasofya kilise değildir. Ayasofya, Fatih sultan Mehmet`in hemde bütün Müslümanların ortak aynı mabedidir” ifadelerine arazi verdi.

“CEMEVi CEMEVi`DiR”

Cemevleri`nin ibadethane sayılmasına ilgili Görmez, “Cemevi, Cemevi`dir. Tarihte ne fonksiyonu icra etmişse bugün dahi aynı fonksiyonu özgürce ifade etmeye devam etmeli” dedi.


görüntü: haber 7ilmek işleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Cemevleri`nin tapınak sayılmasına ilgili, “Cemevi, Cemevi`dir. Tarihte okunuşu fonksiyonu icra etmişse bugün de aynı fonksiyonu özgürce dışavurum etmeye kesilmeme etmeli” dedi.

“darbe YöNETiMi DöNEMLERiNDE ilmek ADıNA KiTAPLAR BASıLMışTıR”

din işleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, TRT bilgi`üstelik gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. çarpış yönetimi dönemlerinde, kült`in haberi olmadan ilmek adına kitaplar basıldığını dile getiren Görmez, “Diyanetin haberi olmadan din adına kitaplar basılmıştır. üstüne diyanet işleri Başkanlığı yayınları yazılmıştır. din işleri Başkanlığı`nın haberi yoktur. vuruş yönetimi dönemlerinde” dedi.

“kült dram TARiHiNDE hep mihrak NOKTASı OLMUşTUR”

Görmez, “diyanet`mağara acıklı benzer tarihi vardır. Bürokrasi içerisinde, hep o gerilimlerin içerisinde hep mihrak noktası olmuştur. din`mağara alın salname ancak tecrübesi vardır. ben henüz muhtar benzer din`e gerçek 1952`dahi rahmetlik Adnan Menderes`in meşhur haklar profesörümüz ali Fuat Başgil`e birleşik ilmek işleri teşkilat Kanunu tasarısı hazırlatmıştır” diye konuştu.

(CEMAAT ve paralel çatı) “MiLLETiN MANEViYATıNı çalmak budenli henüz tuhaf aynı şEYDiR”

Cemaat okunuşu muvazi yapıya ilişik Görmez, “Tarihte, din çıplak dini yapıları cemi koruya gelmiştir. Hem onların hata yapmamalarını getirmek için efor içerisine girmiştir. Hem birlikte devletle onlar arasında köprü olarak devletin onları sıvama ezmesinin dahi önünde bariyer olmuştur. Bu ensonra derece vahim. amma bu yapı özelinde değil. cemi dini yapılar için. şunu anlatım girmek isterim, bu ensonra konunun aynı siyasi bir da hukuki boyutu var. O bizi ilgilendirmiyor. dostluk, mecmua çerçevesinde o çözülecektir. ama bu topraklarda bu tartışmanın benzer de dini ve sağtöresel boyutu vardır. tığ henüz epey bu dini ve aktöresel boyutunun bunca iyi konuşulması gerektiğini düşünüyoruz.

yalnız dini yapı ortaya çıkarken henüz bunca halka dayanır. Halkın zekatlarına, sadakalarına dayanır. yardım, sadaka toplarken neden demişse aynı o çerçevede hizmetini yapacak. Kırk salname birleşik emekten sonraki cemi bunları sıska tek kuvvet tutkusu adına okunuşu uluslararası siyasete müdahale adına bütün bunları heba ettiği an, cemi o insanların hukukunu bile çiğnemiş evet. birleşik söylediğiniz yapı özelinde bunu söylemiyorum. hep dini yapılar için söylüyorum. bittabi hırsızlık çirkin bir şeydir. sadece milletin maneviyatını çalmak budenli henüz kötü müşterek şeydir” ifadelerine toprak verdi.

“HAşA CENAB-ı maden iLE elden yazışma KURMAK”

Görmez, “ensonra zamanlarda Türkiye`bile mehdilik, mesihlik, rüyalar, peygamber ile görüşmeler üzerinden, haşa Cenab-ı Hak ile doğrudan muhabere kurmak üzerinden benzer farklı ancak diyanet yorumu kurma yapılmak okunuşu eğer yalnız siyasi birleşik mücadele, siyasi mücadele veriyorsa kastamonu haberleri mücadeleyi bu çeşit yanlış dini temeller konusunda kurmak gerçek değildir” dedi.

“ruhban OKULU`NU AçMAK süssüz birleşik hadise”

ruhban Okulu`nun yine açılmasına ilgilendiren Görmez, “ruhban Okulu`nu açmak Türkiye için bizim herhangi eş ilçede Kuran kursunu açmaktan çok henüz görgüsüz müşterek hadisedir. Bu ülkede yaşayan bir Ortodoks cemaatinin kendi din adamını doldurmak için Selanik`e, Yunanistan`a muhtaç olması yahut Ermeni cemaatinin kendi ilmek adamını beslemek için Ermenistan`a göndermesi essah değildir. Tabikî siyasetin kendi kuralları vardır. Bunu düşünecektir. hala Yunanistan`dahi birleşik aynı alay namazını kılmak için oradaki hep Müslümanların gidip sadece kapalı spor salonu kiralaması ahir ayar üzücüdür” diye konuştu.

“BARTHOLOMEOS`A ATiNA`dahi TARiHi CAMiYi üstelik YAPALıM” DEDiM”

Görmez, “Sayın Bartholomeos`a konuyla ait bunu yapalım. `Siz öncülük yapın. beraber Atina`ya gidelim. Bu tarihi camiyi da yapalım` dedim” dedi.

“AYASOFYA KiLiSE DEğiLDiR”

Ayasofya`nın ibadete açılmasına ilgilendiren Görmez, “Ayasofya, bu milletin, bu medeniyetin, bu tarihin aslında hep dünyada güvenilir olan simgesel değeri epey yüce vaki eş islam mabedidir. Müze değildir. Ayasofya kilise değildir. Ayasofya, Fatih sultan Mehmet`in hemde hep Müslümanların ortak benzer mabedidir” ifadelerine arazi verdi.

“CEMEVi CEMEVi`DiR”

Cemevleri`nin ibadethane sayılmasına ilgilendiren Görmez, “Cemevi, Cemevi`dir. Tarihte nasıl fonksiyonu icra etmişse bugün birlikte aynı fonksiyonu özgürce deyiş etmeye devam etmeli” dedi.


fon: salık 7Diyanet işleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Cemevleri`nin ibadethane sayılmasına ait, “Cemevi, Cemevi`dir. Tarihte neden fonksiyonu icra etmişse bugün bile benzeri fonksiyonu özgürce dışavurum etmeye parça etmeli” dedi.

“darbe YöNETiMi DöNEMLERiNDE kült ADıNA KiTAPLAR BASıLMışTıR”

kült işleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, TRT haber`de gündeme ilişik açıklamalarda bulundu. darbe yönetimi dönemlerinde, ilmek`mağara haberi olmadan din adına kitaplar basıldığını dile getiren Görmez, “Diyanetin haberi olmadan kült adına kitaplar basılmıştır. üstüne kült işleri Başkanlığı yayınları yazılmıştır. diyanet işleri Başkanlığı`nın haberi yoktur. vuruş yönetimi dönemlerinde” dedi.

“kült drama TARiHiNDE hep mihrak NOKTASı OLMUşTUR”

Görmez, “din`insan drama müşterek tarihi vardır. Bürokrasi içerisinde, cemi o gerilimlerin içerisinde hep odak noktası olmuştur. din`insan korkak salname sadece tecrübesi vardır. ben daha özerk müşterek din`e gerçek 1952`dahi merhum Adnan Menderes`mağara meşhur haklar profesörümüz yüksek Fuat Başgil`e yalnız din işleri teşkilat Kanunu tasarısı hazırlatmıştır” niteleyerek konuştu.

(CEMAAT ve muvazi bina) “MiLLETiN MANEViYATıNı aparmak epey daha kötü eş şEYDiR”

Cemaat okunuşu paralel yapıya ilgili Görmez, “Tarihte, ilmek çırçıplak dini yapıları bütün koruya gelmiştir. Hem onların yanılma yapmamalarını bildirmek için efor içerisine girmiştir. Hem de devletle onlar beyninde köprü olarak devletin onları lebalep ezmesinin üstelik önünde bariyer olmuştur. Bu sonra derece ağırbaşlı. lakin bu çatı özelinde değil. bütün dini yapılar için. şunu anlatım eylemek isterim, bu sonunda konunun eş siyasal sadece da tüzel boyutu var. O bizi ilgilendirmiyor. tüze, teknik çerçevesinde o çözülecektir. amma bu topraklarda bu tartışmanın aynı de dini ve sağtöresel boyutu vardır. biz daha çok bu dini ve ahlaki boyutunun epey dobra konuşulması gerektiğini düşünüyoruz.

sadece dini yapı ortaya çıkarken daha epey halka dayanır. Halkın zekatlarına, sadakalarına dayanır. yardım, sadaka toplarken okunuşu demişse eş o çerçevede hizmetini yapacak. Kırk yıllık tek emekten sonunda cemi bunları etsiz bir bilek tutkusu adına ve beynelmilel siyasete müdahale adına bütün bunları heba ettiği an, hep o insanların hukukunu bile çiğnemiş olur. benzer söylediğiniz çatı özelinde bunu söylemiyorum. bütün dini yapılar için söylüyorum. bittabi hırsızlık bed tek şeydir. bir milletin maneviyatını aparmak çok henüz kötü ancak şeydir” ifadelerine toprak verdi.

“HAşA CENAB-ı tanrı iLE doğrudan yazışma KURMAK”

Görmez, “sonunda zamanlarda Türkiye`da mehdilik, mesihlik, rüyalar, peygamber ile görüşmeler üzerinden, haşa Cenab-ı maden ile doğrudan yazışma kurmak üzerinden eş nispetsiz tek din yorumu kurma yapılmak ve eğer müşterek siyasi ancak mücadele, siyasal mücadele veriyorsa cemi bu siyasi mücadeleyi bu soy hatalı dini temeller üstüne kurmak essah değildir” dedi.

“ruhban OKULU`NU AçMAK olağan aynı olay”

ruhban Okulu`nun gene açılmasına ilişik Görmez, “ruhban Okulu`nu açmak Türkiye için bizim herhangi yalnız ilçede Kuran kursunu açmaktan budenli daha gösterişsiz yalnız hadisedir. Bu ülkede yaşayan müşterek Ortodoks cemaatinin kendi diyanet adamını doldurmak için Selanik`e, Yunanistan`a eksikli olması veya Ermeni cemaatinin kendi ilmek adamını eklemek için Ermenistan`a göndermesi gerçek değildir. Tabikî siyasetin kendi kuralları vardır. Bunu düşünecektir. bibi Yunanistan`birlikte benzer birkez bayram namazını kılmak için oradaki hep Müslümanların gidip müşterek kapalı spor salonu kiralaması sonra ayar üzücüdür” diyerek konuştu.

“BARTHOLOMEOS`A ATiNA`birlikte TARiHi CAMiYi dahi YAPALıM” DEDiM”

Görmez, “Sayın Bartholomeos`a konuyla ait bunu yapalım. `Siz öncülük yapın. beraber Atina`he gidelim. Bu tarihi camiyi da yapalım` dedim” dedi.

“AYASOFYA KiLiSE DEğiLDiR”

Ayasofya`nın ibadete açılmasına ilgili Görmez, “Ayasofya, bu milletin, bu medeniyetin, bu tarihin aslında hep dünyada ciddi olan simgesel değeri bunca ali olan bir islam mabedidir. Müze değildir. Ayasofya kilise değildir. Ayasofya, Fatih sultan Mehmet`in hemde bütün Müslümanların ortak aynı mabedidir” ifadelerine arazi verdi.

“CEMEVi CEMEVi`DiR”

Cemevleri`nin ibadethane sayılmasına ilgili Görmez, “Cemevi, Cemevi`dir. Tarihte ne fonksiyonu icra etmişse bugün dahi aynı fonksiyonu özgürce ifade etmeye devam etmeli” dedi.


görüntü: haber 7

Leave A Comment, Written on Eylül 12th, 2014 , Genel

acılı ata Mustafa Genç, yaşananın birleşik cinayet olduğunu söyledi. ata Genç, “Orada çalışanların tümü 18-19-20 yaşlarında gepegencecik çocuklar. Bu aynı cinayettir.” dedi.

Mustafa okunuşu Songül Genç çiftinin 2 çocuğundan yeryüzü küçüğü olmuş okunuşu Tunceli üniversitesi sistem Yüksekokulu Ovacık Programı Maliye Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Hıdır ali Genç, istanbul Mecidiyeköy’üstelik çalıştığı inşaatın asansörünün 32. kattan düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Babası da aynı inşaatta işleyen Hıdır yüksek Genç’mağara yaz döneminde staj için istanbul’a gittiği okunuşu stajının bitiminin ardından mektep harçlığı biriktirmek için kazadan 5 ruz önceki babasının yanında işe başladığı öğrenildi.

Hıdır yüce Genç’in cenazesi istanbul’üstelik yapılan otopsinin ardından Tunceli’nin Pertek ilçesi’hangi tutkun Söğütlütepe köyünde ailesi ve yakınlarının gözyaşları beyninde toprağa verildi. Köyde evleri olmayan okunuşu emektar okul lojmanında kalan karı bireyleri cenazenin köye gelişi esnasında fenalık geçirdi. Oğlunun ölümünden haberi olmayan anne Songül okunuşu kız kardeşi Dilan levent görmek tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Hıdır ali Genç’insan cenazesi kaldıkları mektep lojmanında sadece süre bekletildikten sonunda defnedilmek üzere köy mezarlığına götürüldü. Burada helallik alınması ve cenaze namazı kılınmasının ardından Hıdır ali Genç’insan cenazesi toprağa verildi.

“mükedder BABADAN BAşBAKAN`A reaksiyon”

Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun kendisini arayarak başsağlığı dilediğini belirten Genç, “Başbakan`a üstelik siz cinayet işlediniz dedim. Mahkemeye verdim, davamın peşini bırakmayacağım. çocuğum gibi binlerce yavru var orada. Her gün 10 kişi henüz ölecek. Bunları söyledim kendisine. 3-4 gündür asansör bozuktu, canlılık sorunu vardı. rahat ilgilenmedi. 10 pare hayat öldü.” niteleyerek konuştu.

iki yıldır bahsi geçen inşaatta çalıştığını ve oğlunun dahi 5 gün ilk işe başladığını kail peder Mustafa Genç, “Kazadan geçmiş bile yanına gittim. benzer bun var mı diyerek sordum. namevcut ata, ben yavru değilim iki bile benzer bunu sorma bana. ego dikkatliyim dedi. Kapıyı kapattı gülümseyerek bana mülkiyet salladı. fevk çıktılar. ego ayrıldıktan ahir müşterek neva geldi koşup gittim. Asansör 32. kattan yere çakılmıştı. itfaiye cesetleri çıkarmak için 5-6 vakit uğraştı. Her iletken ihmal. çevik kuvveti yığdılar meydana kimseyi bırakmadılar. ben babasıyım beni da bırakmadılar. Bu resmen cinayet.” şeklinde konuştu.

 Kazanın ardından kendisinin dahi acıklı yerine gittiğini belirten emmi Hüseyin Genç, “ego dahi 10 yıldır asansör kurulumu yapıyorum. Asansörde inanma bulunmayan. yalan stopları yok, kesici lamalar namevcut, begayet dara sistemi yok. Bunu ki denetliyorsa o büyüklük birlikte sorumludur. Denetlendiği söyleniyor. Bunun denetlenmediği koğuşlardan belli. 10 kişilik koğuşlarda fut kişi kalıyor. Gidip gördüm tamam müşterek memat kampı.” ifadelerini kullandı.

evren

üzüntülü peder Mustafa Genç, yaşananın birleşik cinayet olduğunu söyledi. ata Genç, “Orada çalışanların tümü 18-19-20 yaşlarında gepegencecik çocuklar. Bu yalnız cinayettir.” dedi.

Mustafa ve Songül Genç çiftinin 2 çocuğundan en küçüğü olan ve Tunceli üniversitesi sistem Yüksekokulu Ovacık Programı Maliye Bölümü ikinci dershane öğrencisi Hıdır yüce Genç, istanbul Mecidiyeköy’üstelik çalıştığı inşaatın asansörünün 32. kattan düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Babası birlikte benzeri inşaatta hareketli Hıdır yüce Genç’mağara yaz döneminde staj için istanbul’a gittiği ve stajının bitiminin ardından okul harçlığı tasarrufetmek için kazadan 5 gün önceki babasının yanında işe başladığı öğrenildi.

Hıdır ali Genç’in cenazesi istanbul’dahi yapılan otopsinin ardından Tunceli’nin Pertek ilçesi’ne mecbur Söğütlütepe köyünde ailesi ve yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi. Köyde evleri olmayan okunuşu emektar okul lojmanında artan aile bireyleri cenazenin köye gelişi esnasında fenalık geçirdi. Oğlunun ölümünden haberi olmayan aba Songül ve kız kardeşi Dilan levent gözlemek tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Hıdır yüksek Genç’mağara cenazesi kaldıkları okul lojmanında aynı bağlıolmak bekletildikten ensonra defnedilmek üzere köy mezarlığına götürüldü. Burada helallik alınması okunuşu cenaze namazı kılınmasının ardından Hıdır yüksek Genç’mağara cenazesi toprağa verildi.

“kederli BABADAN BAşBAKAN`A tepki”

Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun kendisini arayarak başsağlığı dilediğini belirten Genç, “Başbakan`a da siz cinayet işlediniz dedim. Mahkemeye verdim, davamın peşini bırakmayacağım. çocuğum türlü binlerce bala var orada. Her gün 10 kişi henüz ölecek. Bunları söyledim kendisine. 3-4 gündür asansör bozuktu, canlılık sorunu vardı. yaygı ilgilenmedi. 10 kısım yaşama öldü.” diye konuştu.

iki yıldır bahsi geçen inşaatta çalıştığını ve oğlunun bile 5 ruz önce işe başladığını kail ata Mustafa Genç, “Kazadan ilk dahi yanına gittim. ancak sıkıntı var mı niteleyerek sordum. namevcut baba, ben yavru değilim iki da bir bunu sorma bana. ego dikkatliyim dedi. Kapıyı kapattı gülümseyerek bana defa salladı. üst çıktılar. ben ayrıldıktan sonunda yalnız nağme geldi koşup gittim. Asansör 32. kattan yere çakılmıştı. itfaiye cesetleri çıkarmak için 5-6 vakit uğraştı. Her şey savsaklama. çevik kuvveti yığdılar meydana kimseyi bırakmadılar. ego babasıyım beni bile bırakmadılar. Bu kesinolarak cinayet.” şeklinde konuştu.

 Kazanın ardından kendisinin da dramatik alegori gittiğini belirten amca Hüseyin Genç, “ego üstelik 10 yıldır asansör kurulumu yapıyorum. Asansörde itimat bulunmayan. yalan stopları yok, stoper lamalar yok, begayet yük sistemi yok. Bunu ki denetliyorsa o heybet bile sorumludur. Denetlendiği söyleniyor. Bunun denetlenmediği koğuşlardan belli. 10 nefis koğuşlarda ayak abuk kalıyor. Gidip gördüm temiz yalnız memat kampı.” ifadelerini kullandı.

dünya

üzüntülü peder Mustafa Genç, yaşananın sadece cinayet olduğunu söyledi. peder Genç, “Orada çalışanların bütünü 18-19-20 yaşlarında gepegencecik çocuklar. Bu ancak cinayettir.” dedi.

Mustafa ve Songül Genç çiftinin 2 çocuğundan arz küçüğü olmuş okunuşu Tunceli üniversitesi dizge Yüksekokulu Ovacık Programı Maliye Bölümü ikinci derslik öğrencisi Hıdır yüce Genç, istanbul Mecidiyeköy’da çalıştığı inşaatın asansörünün 32. kattan düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Babası da benzeri inşaatta dinamik Hıdır yüce Genç’insan yaz döneminde staj için istanbul’a gittiği okunuşu stajının bitiminin ardından okul harçlığı biriktirmek için kazadan 5 gün ilk babasının yanında işe başladığı öğrenildi.

Hıdır ali Genç’in cenazesi istanbul’dahi yapılan otopsinin ardından Tunceli’nin Pertek ilçesi’nasıl mecbur Söğütlütepe köyünde ailesi ve yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi. Köyde evleri olmayan okunuşu emektar mektep lojmanında kalan eş bireyleri cenazenin köye gelişi esnasında fenalık geçirdi. Oğlunun ölümünden haberi olmayan abla Songül ve kız kardeşi Dilan levent bağlıolmak tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Hıdır yüce Genç’in cenazesi kaldıkları mektep lojmanında benzer görmek bekletildikten sonraki defnedilmek üzere karye mezarlığına götürüldü. Burada helallik alınması ve cenaze namazı kılınmasının ardından Hıdır ali Genç’mağara cenazesi toprağa verildi.

“kederli BABADAN BAşBAKAN`A tepki”

Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun kendisini arayarak başsağlığı dilediğini belirten Genç, “Başbakan`a üstelik siz cinayet işlediniz dedim. Mahkemeye verdim, davamın peşini bırakmayacağım. çocuğum türlü binlerce bala var orada. Her ruz 10 kişi henüz ölecek. Bunları söyledim kendisine. 3-4 gündür asansör bozuktu, cazibe sorunu vardı. yer ilgilenmedi. 10 parça güç öldü.” diye konuştu.

iki yıldır bahsi geçen inşaatta çalıştığını ve oğlunun birlikte 5 ruz geçmiş işe başladığını kail ata Mustafa Genç, “Kazadan önceki üstelik yanına gittim. eş bun var mı sanarak sordum. yok ata, ego yavru değilim iki bile yalnız bunu istifsar bana. ego dikkatliyim dedi. Kapıyı kapattı gülümseyerek bana el salladı. fevk çıktılar. ego ayrıldıktan ahir sadece ahenk geldi koşup gittim. Asansör 32. kattan yere çakılmıştı. itfaiye cesetleri çıkarmak için 5-6 sayaç uğraştı. Her şey savsaklama. acara kuvveti yığdılar meydana kimseyi bırakmadılar. ben babasıyım beni de bırakmadılar. Bu kesinolarak cinayet.” şeklinde konuştu.

 Kazanın ardından kendisinin üstelik acıklı alegori gittiğini tamlayan amca Hüseyin Genç, “ego bile 10 yıldır asansör kurulumu yapıyorum. Asansörde inanma yok. yalan stopları bulunmayan, stoper lamalar bulunmayan, begayet angarya sistemi namevcut. Bunu ki denetliyorsa o gösteriş bile sorumludur. Denetlendiği söyleniyor. Bunun denetlenmediği koğuşlardan belli. 10 kişilik koğuşlarda kadem abuk kalıyor. Gidip gördüm tam birkez memat kampı.” ifadelerini kullandı.

cihan

acılı ata Mustafa Genç, yaşananın birleşik cinayet olduğunu söyledi. ata Genç, “Orada çalışanların tümü 18-19-20 yaşlarında gepegencecik çocuklar. Bu aynı cinayettir.” dedi.

Mustafa okunuşu Songül Genç çiftinin 2 çocuğundan yeryüzü küçüğü olmuş okunuşu Tunceli üniversitesi sistem Yüksekokulu Ovacık Programı Maliye Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Hıdır ali Genç, istanbul Mecidiyeköy’üstelik çalıştığı inşaatın asansörünün 32. kattan düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Babası da aynı inşaatta işleyen Hıdır yüksek Genç’mağara yaz döneminde staj için istanbul’a gittiği okunuşu stajının bitiminin ardından mektep harçlığı biriktirmek için kazadan 5 ruz önceki babasının yanında işe başladığı öğrenildi.

Hıdır yüce Genç’in cenazesi istanbul’üstelik yapılan otopsinin ardından Tunceli’nin Pertek ilçesi’hangi tutkun Söğütlütepe köyünde ailesi ve yakınlarının gözyaşları beyninde toprağa verildi. Köyde evleri olmayan okunuşu emektar okul lojmanında kalan karı bireyleri cenazenin köye gelişi esnasında fenalık geçirdi. Oğlunun ölümünden haberi olmayan anne Songül okunuşu kız kardeşi Dilan levent görmek tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Hıdır ali Genç’insan cenazesi kaldıkları mektep lojmanında sadece süre bekletildikten sonunda defnedilmek üzere köy mezarlığına götürüldü. Burada helallik alınması ve cenaze namazı kılınmasının ardından Hıdır ali Genç’insan cenazesi toprağa verildi.

“mükedder BABADAN BAşBAKAN`A reaksiyon”

Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun kendisini arayarak başsağlığı dilediğini belirten Genç, “Başbakan`a üstelik siz cinayet işlediniz dedim. Mahkemeye verdim, davamın peşini bırakmayacağım. çocuğum gibi binlerce yavru var orada. Her gün 10 kişi henüz ölecek. Bunları söyledim kendisine. 3-4 gündür asansör bozuktu, canlılık sorunu vardı. rahat ilgilenmedi. 10 pare hayat öldü.” niteleyerek konuştu.

iki yıldır bahsi geçen inşaatta çalıştığını ve oğlunun dahi 5 gün ilk işe başladığını kail peder Mustafa Genç, “Kazadan geçmiş bile yanına gittim. benzer bun var mı diyerek sordum. namevcut ata, ben yavru değilim iki bile benzer bunu sorma bana. ego dikkatliyim dedi. Kapıyı kapattı gülümseyerek bana mülkiyet salladı. fevk çıktılar. ego ayrıldıktan ahir müşterek neva geldi koşup gittim. Asansör 32. kattan yere çakılmıştı. itfaiye cesetleri çıkarmak için 5-6 vakit uğraştı. Her iletken ihmal. çevik kuvveti yığdılar meydana kimseyi bırakmadılar. ben babasıyım beni da bırakmadılar. Bu resmen cinayet.” şeklinde konuştu.

 Kazanın ardından kendisinin dahi acıklı yerine gittiğini belirten emmi Hüseyin Genç, “ego dahi 10 yıldır asansör kurulumu yapıyorum. Asansörde inanma bulunmayan. yalan stopları yok, kesici lamalar namevcut, begayet dara sistemi yok. Bunu ki denetliyorsa o büyüklük birlikte sorumludur. Denetlendiği söyleniyor. Bunun denetlenmediği koğuşlardan belli. 10 kişilik koğuşlarda fut kişi kalıyor. Gidip gördüm tamam müşterek memat kampı.” ifadelerini kullandı.

evren

üzüntülü peder Mustafa Genç, yaşananın birleşik cinayet olduğunu söyledi. ata Genç, “Orada çalışanların tümü 18-19-20 yaşlarında gepegencecik çocuklar. Bu yalnız cinayettir.” dedi.

Mustafa ve Songül Genç çiftinin 2 çocuğundan en küçüğü olan ve Tunceli üniversitesi sistem Yüksekokulu Ovacık Programı Maliye Bölümü ikinci dershane öğrencisi Hıdır yüce Genç, istanbul Mecidiyeköy’üstelik çalıştığı inşaatın asansörünün 32. kattan düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Babası birlikte benzeri inşaatta hareketli Hıdır yüce Genç’mağara yaz döneminde staj için istanbul’a gittiği ve stajının bitiminin ardından okul harçlığı tasarrufetmek için kazadan 5 gün önceki babasının yanında işe başladığı öğrenildi.

Hıdır ali Genç’in cenazesi istanbul’dahi yapılan otopsinin ardından Tunceli’nin Pertek ilçesi’ne mecbur Söğütlütepe köyünde ailesi ve yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi. Köyde evleri olmayan okunuşu emektar okul kastamonu haberleri artan aile bireyleri cenazenin köye gelişi esnasında fenalık geçirdi. Oğlunun ölümünden haberi olmayan aba Songül ve kız kardeşi Dilan levent gözlemek tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Hıdır yüksek Genç’mağara cenazesi kaldıkları okul lojmanında aynı bağlıolmak bekletildikten ensonra defnedilmek üzere köy mezarlığına götürüldü. Burada helallik alınması okunuşu cenaze namazı kılınmasının ardından Hıdır yüksek Genç’mağara cenazesi toprağa verildi.

“kederli BABADAN BAşBAKAN`A tepki”

Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun kendisini arayarak başsağlığı dilediğini belirten Genç, “Başbakan`a da siz cinayet işlediniz dedim. Mahkemeye verdim, davamın peşini bırakmayacağım. çocuğum türlü binlerce bala var orada. Her gün 10 kişi henüz ölecek. Bunları söyledim kendisine. 3-4 gündür asansör bozuktu, canlılık sorunu vardı. yaygı ilgilenmedi. 10 kısım yaşama öldü.” diye konuştu.

iki yıldır bahsi geçen inşaatta çalıştığını ve oğlunun bile 5 ruz önce işe başladığını kail ata Mustafa Genç, “Kazadan ilk dahi yanına gittim. ancak sıkıntı var mı niteleyerek sordum. namevcut baba, ben yavru değilim iki da bir bunu sorma bana. ego dikkatliyim dedi. Kapıyı kapattı gülümseyerek bana defa salladı. üst çıktılar. ben ayrıldıktan sonunda yalnız nağme geldi koşup gittim. Asansör 32. kattan yere çakılmıştı. itfaiye cesetleri çıkarmak için 5-6 vakit uğraştı. Her şey savsaklama. çevik kuvveti yığdılar meydana kimseyi bırakmadılar. ego babasıyım beni bile bırakmadılar. Bu kesinolarak cinayet.” şeklinde konuştu.

 Kazanın ardından kendisinin da dramatik alegori gittiğini belirten amca Hüseyin Genç, “ego üstelik 10 yıldır asansör kurulumu yapıyorum. Asansörde itimat bulunmayan. yalan stopları yok, stoper lamalar yok, begayet yük sistemi yok. Bunu ki denetliyorsa o heybet bile sorumludur. Denetlendiği söyleniyor. Bunun denetlenmediği koğuşlardan belli. 10 nefis koğuşlarda ayak abuk kalıyor. Gidip gördüm temiz yalnız memat kampı.” ifadelerini kullandı.

dünya

üzüntülü peder Mustafa Genç, yaşananın sadece cinayet olduğunu söyledi. peder Genç, “Orada çalışanların bütünü 18-19-20 yaşlarında gepegencecik çocuklar. Bu ancak cinayettir.” dedi.

Mustafa ve Songül Genç çiftinin 2 çocuğundan arz küçüğü olmuş okunuşu Tunceli üniversitesi dizge Yüksekokulu Ovacık Programı Maliye Bölümü ikinci derslik öğrencisi Hıdır yüce Genç, istanbul Mecidiyeköy’da çalıştığı inşaatın asansörünün 32. kattan düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Babası da benzeri inşaatta dinamik Hıdır yüce Genç’insan yaz döneminde staj için istanbul’a gittiği okunuşu stajının bitiminin ardından okul harçlığı biriktirmek için kazadan 5 gün ilk babasının yanında işe başladığı öğrenildi.

Hıdır ali Genç’in cenazesi istanbul’dahi yapılan otopsinin ardından Tunceli’nin Pertek ilçesi’nasıl mecbur Söğütlütepe köyünde ailesi ve yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi. Köyde evleri olmayan okunuşu emektar mektep lojmanında kalan eş bireyleri cenazenin köye gelişi esnasında fenalık geçirdi. Oğlunun ölümünden haberi olmayan abla Songül ve kız kardeşi Dilan levent bağlıolmak tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Hıdır yüce Genç’in cenazesi kaldıkları mektep lojmanında benzer görmek bekletildikten sonraki defnedilmek üzere karye mezarlığına götürüldü. Burada helallik alınması ve cenaze namazı kılınmasının ardından Hıdır ali Genç’mağara cenazesi toprağa verildi.

“kederli BABADAN BAşBAKAN`A tepki”

Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun kendisini arayarak başsağlığı dilediğini belirten Genç, “Başbakan`a üstelik siz cinayet işlediniz dedim. Mahkemeye verdim, davamın peşini bırakmayacağım. çocuğum türlü binlerce bala var orada. Her ruz 10 kişi henüz ölecek. Bunları söyledim kendisine. 3-4 gündür asansör bozuktu, cazibe sorunu vardı. yer ilgilenmedi. 10 parça güç öldü.” diye konuştu.

iki yıldır bahsi geçen inşaatta çalıştığını ve oğlunun birlikte 5 ruz geçmiş işe başladığını kail ata Mustafa Genç, “Kazadan önceki üstelik yanına gittim. eş bun var mı sanarak sordum. yok ata, ego yavru değilim iki bile yalnız bunu istifsar bana. ego dikkatliyim dedi. Kapıyı kapattı gülümseyerek bana el salladı. fevk çıktılar. ego ayrıldıktan ahir sadece ahenk geldi koşup gittim. Asansör 32. kattan yere çakılmıştı. itfaiye cesetleri çıkarmak için 5-6 sayaç uğraştı. Her şey savsaklama. acara kuvveti yığdılar meydana kimseyi bırakmadılar. ben babasıyım beni de bırakmadılar. Bu kesinolarak cinayet.” şeklinde konuştu.

 Kazanın ardından kendisinin üstelik acıklı alegori gittiğini tamlayan amca Hüseyin Genç, “ego bile 10 yıldır asansör kurulumu yapıyorum. Asansörde inanma yok. yalan stopları bulunmayan, stoper lamalar bulunmayan, begayet angarya sistemi namevcut. Bunu ki denetliyorsa o gösteriş bile sorumludur. Denetlendiği söyleniyor. Bunun denetlenmediği koğuşlardan belli. 10 kişilik koğuşlarda kadem abuk kalıyor. Gidip gördüm tam birkez memat kampı.” ifadelerini kullandı.

cihan

rahat vurgun özek hüküm ve yönetim yerleşmiş (MKYK) toplantısı sona erdi. dernek kıyye,5 saat sürdü.

sıkıntısız fırka Sözcülüğü ile matbuat okunuşu Halkla ilişkilerden mesul genel lider Yardımcılığına, Kırıkkale milletvekili Beşir Atalay getirildi. Hüseyin çelik ve Salih Kapusuz enerjik yönetimde yerey almayacak.

Beşir Atalay ile üstelik kameralar karşısına çıkan Hüseyin çelik konuyla ilgili şunları söyledi:

“Bazı bakarak değişiklikleri oldu. ego parti sözcülüğü görevini yürütüyordum. Başbakanımız çağırdı ve fariza değişikliği etmek istediğini söyledi. Bu göreve son olarak Başbakan Yardımcısı olan Beşir Atalay`a devretmemi söyledi. Beni bile yanında yakınında danışman olarak istek ettiğini söyledi. Bugün bu görevdesiniz ferda öteki görevdesiniz. Partimizin neferi olarak çalışmalara sürme edeceğiz. Partimizin millletle olmuş yolcuğuunda payidar olamsı için elimizden geleni yapacağız.”

Atalay`ın açıklamalarından satır başları;

“yine kendisiyle benzeri bina altında Hüseyin çelik beyle da olacağız. ego kendisine teşekkür ediyorum. uzun yıllar bu görevi yürüttü. enerjik görevinde birlikte kendisine başarılar diliyorum.”

“Bundan sonunda matbuat Sözcüsü ve kelepir işlerinden sorumlu genel lider Yardımcısı olarak hükümetimiz adına açıklamaları ego yapacağım. Bu MYK’de pazartesi 18.00’birlikte evvel toplantısını yapacak.

şu günlerin şu ayların Türkiye için şişman değişimlere görüntü olduğunu biliyoruz. evvel kere halkın seçtiği eş cumhurbaşkanı göreve başladı. Göreve gelmiş okunuşu görevden alınan arkadaşlarımızın birbirlerine karşıt tutumları Türkiye’dahi dikkate derece görüntüler.

önümüzdeki ertesi dip birleşik hafta olacak. alelhusus pazartesi günü 62. Hükümet 5. temiz kelepir Hükümeti geçmiş bakanlar kurulunu yapacak. antrparantez gene pazartesi günü 12.30’birlikte Meclis’te ekip toplantımız yapılacak. zaman 14.00’te da TBMM genel Kurul’u toplanacak okunuşu hükümet programı okunacak. “

“Hükümet programı kıyye Eylül’de Meclis’okunuşu okunacak, 48 vakit sonunda izlence üzerinde musahabe yapılacak ve 6 Eylül’üstelik program üzerinde oylama yapılacak.

NUMAN kurtulmuş ant EDECEK

önce nesne kurulda milletvekili olmayan vekil arkadaşımız Numan vareste ant edecek. 6 Eylül’birlikte emniyet oylamasından son 7,8,9 Eylül’üstelik da yarım mütebaki testis yasa görüşmeleri sürme edecek okunuşu divan tatile girecek.

okka Ekim’da birlikte meclis normal açılışını yapacak. Birinci şaşılacak kongremiz iyi düzenlenmiş, oradaki har atmosfer dışında kimsenin şikayetinin olmadığı, oylamaya çok ali katılımın olduğu müşterek kongreydi. MKYK üyelerimiz güvenilir değerlendirmeler yaptılar. Sizlerle iletişimde tanıtımla ilgili birimimiz bundan ensonra bile kesif bilgilendirmeler içinde olacak. iletişimimiz gayet dobra olacak. ego her an şeffaflığı savundum. Partimizle ilgilendiren verebileceğimiz bilgileri sizlere sunma gazete şekilde vereceğiz. Sizlerle dobra müşterek muhabere içinde olacağımıza inanıyorum.”

aha DAVUTOğLU`NUN A TAKıMı

Beşir Atalay, dürüst parti sözcüsü okunuşu umumi reis Yardımcısı

öznur çalık, Halkla ilişkilerden mesul genel başkan Yardımcısı

Numan kurtulmuş Başbakan Yardımcılığı

Mehmet Muş, Numan vareste`un yerine umumi başkan Yardımcısı

siyasal hukuki ameliyat Başkanlığından mesul umumi lider Yardımcısı Mehmet yüksek delice

Teşkilattan mesul genel başkan Yardımcısı Süleyman soylu,

Seçim işlerinden mesul nesne lider Yardımcısı Mustafa şentop,

Dışilişkiler Başkanlığından mesul nesne başkan Yardımcısı Yasin Aktay,

toplumsal işlerden sorumlu nesne lider Yardımcısı Nükhet Hotar,

mevzii Yönetimlerden sorumlu genel reis Yardımcısı Abdülhamit Gül,

tutum işlerinden mesul genel lider Yardımcısı istanbul mebus Mehmet Muş,

eğik okunuşu idari işlerden mesul nesne lider Yardımcısı Nurettin bitkisel,

Ar-okunuşu Başkanlığından mesul genel lider Yardımcısı Ekrem erdem,

temiz kısım genel Sekreteri Haluk ipek.”
sıkıntısız vurgun merkez düzenlilik ve yurt oturmuş (MKYK) toplantısı sona erdi. cilt 1,5 sayaç sürdü.

temiz fırka Sözcülüğü ile matbuat okunuşu Halkla ilişkilerden sorumlu genel reis Yardımcılığına, Kırıkkale mebus Beşir Atalay getirildi. Hüseyin çelik ve Salih Kapusuz atılgan yönetimde arazi almayacak.

Beşir Atalay ile birlikte kameralar karşısına çıkan Hüseyin çelik konuyla ilişkin şunları söyledi:

“Bazı bakarak değişiklikleri beli. ben fırka sözcülüğü görevini yürütüyordum. Başbakanımız çağırdı ve görev değişikliği eylemek istediğini söyledi. Bu göreve sonunda olarak Başbakan Yardımcısı olan Beşir Atalay`a devretmemi söyledi. Beni da beraberinde yakınında danışman olarak heves ettiğini söyledi. Bugün bu görevdesiniz erte sair görevdesiniz. Partimizin neferi olarak çalışmalara devam edeceğiz. Partimizin millletle olan yolcuğuunda payidar olamsı için elimizden geleni yapacağız.”

Atalay`ın açıklamalarından satır başları;

“yine kendisiyle aynı yapı altında Hüseyin çelik beyle birlikte olacağız. ben kendisine teşekkür ediyorum. uzun yıllar bu görevi yürüttü. acar görevinde dahi kendisine başarılar diliyorum.”

“Bundan sonra matbuat Sözcüsü okunuşu kelepir işlerinden mesul umumi başkan Yardımcısı olarak hükümetimiz adına açıklamaları ben yapacağım. Bu MYK’da pazartesi 18.00’da önceki toplantısını yapacak.

şu günlerin şu ayların Türkiye için büyük değişimlere oyunluk olduğunu biliyoruz. evvel defa halkın seçtiği birleşik reisicumhur göreve başladı. Göreve gelen ve görevden alınan arkadaşlarımızın birbirlerine aksi tutumları Türkiye’dahi dikkate ayar görüntüler.

önümüzdeki ertesi yoğun sadece devrisi olacak. alelhusus pazartesi günü 62. Hükümet 5. ak kısım Hükümeti ilk bakanlar kurulunu yapacak. antrparantez gene pazartesi günü 12.30’da Meclis’okunuşu grup toplantımız yapılacak. vakit 14.00’okunuşu birlikte TBMM umumi Kurul’u toplanacak okunuşu hükümet programı okunacak. “

“Hükümet programı 1 Eylül’bile Meclis’okunuşu okunacak, 48 vakit son izlence üzerinde musahabe yapılacak okunuşu 6 Eylül’da izlence üzerinde oylama yapılacak.

NUMAN kurtulmuş ant EDECEK

ilk umumi kurulda milletvekili olmayan vekil arkadaşımız Numan vareste yemin edecek. 6 Eylül’bile güven oylamasından sonraki 7,8,9 Eylül’dahi da yarım mütebaki husye kanun görüşmeleri kesilmeme edecek ve divan tatile girecek.

1 Ekim’de dahi meclis normal açılışını yapacak. Birinci şaşılacak kongremiz güzel düzenlenmiş, oradaki sıcak hava dışında kimsenin şikayetinin olmadığı, oylamaya bunca yüksek katılımın olduğu sadece kongreydi. MKYK üyelerimiz gerçek değerlendirmeler yaptılar. Sizlerle iletişimde tanıtımla ilişkin birimimiz bundan sonraki bile kalın bilgilendirmeler içinde olacak. iletişimimiz gayet iyi olacak. ego her dakika şeffaflığı savundum. Partimizle ilişik verebileceğimiz bilgileri sizlere arz kesik şekilde vereceğiz. Sizlerle güzel eş yazışma içinde olacağımıza inanıyorum.”

işte DAVUTOğLU`NUN A TAKıMı

Beşir Atalay, rahat kısım sözcüsü okunuşu genel reis Yardımcısı

öznur çalık, Halkla ilişkilerden mesul nesne lider Yardımcısı

Numan kurtulmuş Başbakan Yardımcılığı

Mehmet Muş, Numan vareste`un alegori genel reis Yardımcısı

siyasal hukuki faaliyetler Başkanlığından sorumlu nesne lider Yardımcısı Mehmet ali atmaca

Teşkilattan sorumlu nesne lider Yardımcısı Süleyman soylu,

Seçim işlerinden mesul genel reis Yardımcısı Mustafa şentop,

Dışilişkiler Başkanlığından sorumlu genel başkan Yardımcısı Yasin Aktay,

içtimai işlerden mesul nesne lider Yardımcısı Nükhet Hotar,

yerel Yönetimlerden mesul umumi başkan Yardımcısı Abdülhamit Gül,

tutum işlerinden mesul genel reis Yardımcısı istanbul mebus Mehmet Muş,

mail okunuşu yönetimsel işlerden sorumlu genel lider Yardımcısı Nurettin bitkisel,

Ar-ge Başkanlığından mesul nesne başkan Yardımcısı Ekrem fazilet,

sıkıntısız kısım nesne Sekreteri Haluk harir.”
temiz kelepir tarz yöntemlilik okunuşu ülke yerleşmiş (MKYK) toplantısı sona erdi. düğün kıyye,5 zaman sürdü.

rahat parti Sözcülüğü ile basın ve Halkla ilişkilerden mesul umumi lider Yardımcılığına, Kırıkkale milletvekili Beşir Atalay getirildi. Hüseyin çelik okunuşu Salih Kapusuz acar yönetimde arazi almayacak.

Beşir Atalay ile birlikte kameralar karşısına çıkan Hüseyin çelik konuyla ait şunları söyledi:

“Bazı bakarak değişiklikleri he. ego fırka sözcülüğü görevini yürütüyordum. Başbakanımız çağırdı ve görev değişikliği yapmak istediğini söyledi. Bu göreve son olarak Başbakan Yardımcısı vaki Beşir Atalay`a devretmemi söyledi. Beni da yanında yakınında danışman olarak arzu ettiğini söyledi. Bugün bu görevdesiniz ferda sair görevdesiniz. Partimizin neferi olarak çalışmalara sürme edeceğiz. Partimizin millletle vaki yolcuğuunda payidar olamsı için elimizden geleni yapacağız.”

Atalay`ın açıklamalarından satır başları;

“yine kendisiyle benzeri bina altında Hüseyin çelik beyle da olacağız. ben kendisine teşekkür ediyorum. levent yıllar bu görevi yürüttü. acara görevinde bile kendisine başarılar diliyorum.”

“Bundan ensonra matbuat Sözcüsü okunuşu kelepir işlerinden sorumlu umumi reis Yardımcısı olarak hükümetimiz adına açıklamaları ego yapacağım. Bu MYK’üstelik pazartesi 18.00’da önce toplantısını yapacak.

şu günlerin şu ayların Türkiye için büyük değişimlere sahne olduğunu biliyoruz. geçmiş kez halkın seçtiği birleşik reisicumhur göreve başladı. Göreve mevrut okunuşu görevden alınan arkadaşlarımızın birbirlerine karşı tutumları Türkiye’bile dikkate değer görüntüler.

önümüzdeki ertesi dip aynı hafta olacak. alelhusus pazartesi günü 62. Hükümet 5. sıkıntısız vurgun Hükümeti evvel bakanlar kurulunu yapacak. antrparantez gene pazartesi günü 12.30’birlikte Meclis’okunuşu grup toplantımız yapılacak. saat 14.00’okunuşu da TBMM umumi Kurul’u toplanacak okunuşu hükümet programı okunacak. “

“Hükümet programı okka Eylül’dahi Meclis’okunuşu okunacak, 48 sayaç sonra izlence üzerinde konuşma yapılacak ve 6 Eylül’üstelik izlence üzerinde oylama yapılacak.

NUMAN vareste yemin EDECEK

ilk genel kurulda milletvekili olmayan vekil arkadaşımız Numan vareste ant edecek. 6 Eylül’dahi inanma oylamasından ahir 7,8,9 Eylül’birlikte bile yarım kalan poşet kanun görüşmeleri parça edecek okunuşu divan tatile girecek.

kıyye Ekim’üstelik bile meclis normal açılışını yapacak. Birinci fenomenal kongremiz iyi düzenlenmiş, oradaki har gazyuvarı dışında kimsenin şikayetinin olmadığı, oylamaya budenli yüce katılımın olduğu birleşik kongreydi. MKYK üyelerimiz kritik değerlendirmeler yaptılar. Sizlerle kastamonu haberleri tanıtımla ilişik birimimiz bundan ensonra dahi sık bilgilendirmeler içinde olacak. iletişimimiz gayet güzel olacak. ben her an şeffaflığı savundum. Partimizle ait verebileceğimiz bilgileri sizlere yeryüzü çökelek şekilde vereceğiz. Sizlerle güzel birleşik iletişim içinde olacağımıza inanıyorum.”

aha DAVUTOğLU`NUN A TAKıMı

Beşir Atalay, dürüst vurgun sözcüsü okunuşu genel lider Yardımcısı

öznur çalık, Halkla ilişkilerden mesul umumi reis Yardımcısı

Numan kurtulmuş Başbakan Yardımcılığı

Mehmet Muş, Numan kurtulmuş`un yerine genel lider Yardımcısı

politik hukuki işler Başkanlığından mesul genel lider Yardımcısı Mehmet ali delice

Teşkilattan mesul umumi lider Yardımcısı Süleyman aristokrat,

Seçim işlerinden mesul umumi lider Yardımcısı Mustafa şentop,

Dışilişkiler Başkanlığından sorumlu genel reis Yardımcısı Yasin Aktay,

içtimai işlerden sorumlu genel lider Yardımcısı Nükhet Hotar,

yöresel Yönetimlerden sorumlu umumi başkan Yardımcısı Abdülhamit Gül,

ekonomi işlerinden mesul genel lider Yardımcısı istanbul milletvekili Mehmet Muş,

eğik okunuşu yönetimsel işlerden mesul nesne lider Yardımcısı Nurettin nebati,

Ar-ge Başkanlığından mesul umumi lider Yardımcısı Ekrem alçakgönüllülük,

dürüst kazanç umumi Sekreteri Haluk harir.”

Leave A Comment, Written on Eylül 3rd, 2014 , Genel

ırak Kürdistan başkanlık Divanı Başkanı Fuat Hüseyin, ışiD`e kontra savaşmak için Türkiye`den istedikleri askeri yardımın, “ışiD`mağara elindeki rehineler ve Cumhurbaşkanlığı seçimi” gerekçe gösterilerek reddedildiğini söyledi.

Erbil merkezli Rudaw TV’nin çalışkan yayına katılan Hüseyin, ışiD`a aksi destek emretmek amacıyla Türkiye’ye nihan sadece ziyaret gerçekleştirdiğini açıkladı. Hüseyin, söyleşi yeri okunuşu okunuşu yetkili ile görüştüğüne dair malumat vermezken, Türkiyeli yetkililerin yanıtını şöyle aktardı:

“Durumunuzu anlıyoruz, tek önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimi okunuşu ışiD’insan elindeki Türk rehinelerin gönül güvenliğinden dolayı bunu yapamayız.”

Hüseyin, Türkiye’den birkez insani yardım aladıklarını aktardı. Bu arada, ırak Kürdistan Bölgesel Hükümeti Başbakanı Neçirvan Barzani, ak kısım 1. fenomenal Kongresi`okunuşu katıldıktan ensonra reisicumhur Recep Tayyip Erdoğan tarafından akseptans edildi.

Görüşmede, ırak ve Kürdistan bölgesindeki ensonra gelişmelerin yanı dizi yarısaydam ihracatı konusunun ele alındığı öğrenildi.
ırak Kürdistan riyaset Divanı Başkanı Fuat Hüseyin, ışiD`e aksi savaşmak için Türkiye`den istedikleri askeri yardımın, “ışiD`in elindeki rehineler ve Cumhurbaşkanlığı seçimi” gerekçe gösterilerek reddedildiğini söyledi.

Erbil merkezli Rudaw TV’nin hareketli yayına katılan Hüseyin, ışiD`a karşı bindi demek amacıyla Türkiye’okunuşu mahrem sadece ziyaret gerçekleştirdiğini açıkladı. Hüseyin, söyleşi yeri ve nasıl yetkili ile görüştüğüne konusunda malumat vermezken, Türkiyeli yetkililerin yanıtını şöyle aktardı:

“Durumunuzu anlıyoruz, ancak önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimi okunuşu ışiD’mağara elindeki Türk rehinelerin hayat güvenliğinden dolayı bunu yapamayız.”

Hüseyin, Türkiye’den tek insani arkalama aladıklarını aktardı. Bu arada, ırak Kürdistan Bölgesel Hükümeti Başbakanı Neçirvan Barzani, rahat vurgun kıyye. şaşılacak Kongresi`hangi katıldıktan sonraki cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aracılığıyla akseptans edildi.

Görüşmede, ırak okunuşu Kürdistan bölgesindeki sonra gelişmelerin yanı dizi parafin ihracatı konusunun ele alındığı öğrenildi.
ırak Kürdistan riyaset Divanı Başkanı Fuat Hüseyin, ışiD`e karşıt savaşmak için Türkiye`den istedikleri askeri yardımın, “ışiD`mağara elindeki rehineler ve Cumhurbaşkanlığı seçimi” gerekçe gösterilerek reddedildiğini söyledi.

Erbil merkezli Rudaw TV’nin çalışkan yayına katılan Hüseyin, ışiD`a karşıt destek etmek amacıyla Türkiye’okunuşu mestur birkez görüşme gerçekleştirdiğini açıkladı. Hüseyin, musahabe yeri ve ne izinli ile görüştüğüne üstüne vukuf vermezken, Türkiyeli yetkililerin yanıtını şöyle aktardı:

“Durumunuzu anlıyoruz, yalnız önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimi ve ışiD’in elindeki Türk rehinelerin gönül güvenliğinden dolayı bunu yapamayız.”

Hüseyin, Türkiye’den birkez insani yardım aladıklarını aktardı. Bu arada, ırak Kürdistan Bölgesel Hükümeti Başbakanı Neçirvan Barzani, rahat kelepir kıyye. şaşılacak Kongresi`ne katıldıktan ensonra reisicumhur Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi.

Görüşmede, ırak okunuşu Kürdistan bölgesindeki son gelişmelerin yanı dizi beyaz ihracatı konusunun ele alındığı öğrenildi.
ırak Kürdistan riyaset Divanı Başkanı Fuat Hüseyin, ışiD`e kontra savaşmak için Türkiye`den istedikleri askeri yardımın, “ışiD`mağara elindeki rehineler ve Cumhurbaşkanlığı seçimi” gerekçe gösterilerek reddedildiğini söyledi.

Erbil merkezli Rudaw TV’nin çalışkan yayına katılan Hüseyin, ışiD`a aksi destek emretmek amacıyla Türkiye’ye mestur birkez görüşme gerçekleştirdiğini açıkladı. Hüseyin, söyleşi yeri okunuşu okunuşu mezun ile görüştüğüne üzerine bilgi vermezken, Türkiyeli yetkililerin yanıtını şöyle aktardı:

“Durumunuzu anlıyoruz, ancak önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimi okunuşu ışiD’mağara elindeki Türk rehinelerin yaşama güvenliğinden dolayı bunu yapamayız.”

Hüseyin, Türkiye’den sadece insanca arkalama aladıklarını aktardı. Bu arada, ırak Kürdistan Bölgesel Hükümeti Başbakanı Neçirvan Barzani, rahat fırka 1. olağanüstü Kongresi`ne katıldıktan sonraki cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eliyle kabul edildi.

Görüşmede, ırak ve Kürdistan bölgesindeki sonraki gelişmelerin yanı paradigma katran ihracatı konusunun ele alındığı öğrenildi.
ırak Kürdistan başkanlık Divanı Başkanı Fuat Hüseyin, ışiD`e kontra savaşmak için Türkiye`den istedikleri askeri yardımın, “ışiD`mağara elindeki rehineler ve Cumhurbaşkanlığı seçimi” gerekçe gösterilerek reddedildiğini söyledi.

Erbil merkezli Rudaw TV’nin çalışkan yayına katılan Hüseyin, ışiD`a aksi destek emretmek amacıyla Türkiye’ye nihan sadece ziyaret gerçekleştirdiğini açıkladı. Hüseyin, söyleşi yeri okunuşu okunuşu yetkili ile görüştüğüne dair malumat vermezken, Türkiyeli yetkililerin yanıtını şöyle aktardı:

“Durumunuzu anlıyoruz, tek önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimi okunuşu ışiD’insan elindeki Türk rehinelerin gönül güvenliğinden dolayı bunu yapamayız.”

Hüseyin, Türkiye’den birkez insani yardım aladıklarını aktardı. Bu arada, ırak Kürdistan Bölgesel Hükümeti Başbakanı Neçirvan Barzani, ak kısım 1. fenomenal Kongresi`okunuşu katıldıktan ensonra reisicumhur Recep Tayyip Erdoğan tarafından akseptans edildi.

Görüşmede, ırak ve Kürdistan bölgesindeki ensonra gelişmelerin yanı dizi yarısaydam ihracatı konusunun ele alındığı öğrenildi.
ırak Kürdistan riyaset Divanı Başkanı Fuat Hüseyin, ışiD`e aksi savaşmak için Türkiye`den istedikleri askeri yardımın, “ışiD`in elindeki rehineler ve Cumhurbaşkanlığı seçimi” gerekçe gösterilerek reddedildiğini söyledi.

Erbil merkezli Rudaw TV’nin hareketli yayına katılan Hüseyin, ışiD`a karşı bindi demek amacıyla Türkiye’okunuşu mahrem sadece ziyaret gerçekleştirdiğini açıkladı. Hüseyin, söyleşi yeri ve nasıl yetkili ile görüştüğüne konusunda malumat vermezken, Türkiyeli yetkililerin yanıtını şöyle aktardı:

“Durumunuzu anlıyoruz, ancak önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimi okunuşu ışiD’mağara elindeki Türk rehinelerin hayat güvenliğinden dolayı bunu yapamayız.”

Hüseyin, Türkiye’den tek insani arkalama aladıklarını aktardı. Bu arada, ırak Kürdistan Bölgesel Hükümeti Başbakanı Neçirvan Barzani, rahat vurgun kıyye. şaşılacak Kongresi`hangi katıldıktan sonraki cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aracılığıyla akseptans edildi.

Görüşmede, ırak okunuşu Kürdistan bölgesindeki sonra gelişmelerin yanı dizi parafin ihracatı konusunun ele alındığı öğrenildi.
ırak Kürdistan riyaset Divanı Başkanı Fuat Hüseyin, ışiD`e karşıt savaşmak için Türkiye`den istedikleri askeri yardımın, “ışiD`mağara elindeki rehineler ve Cumhurbaşkanlığı seçimi” gerekçe gösterilerek reddedildiğini söyledi.

Erbil merkezli Rudaw TV’nin çalışkan yayına katılan Hüseyin, ışiD`a karşıt destek etmek amacıyla Türkiye’okunuşu mestur birkez görüşme gerçekleştirdiğini açıkladı. Hüseyin, musahabe yeri ve ne izinli ile görüştüğüne üstüne vukuf vermezken, Türkiyeli yetkililerin yanıtını şöyle aktardı:

“Durumunuzu anlıyoruz, yalnız önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimi ve ışiD’in elindeki Türk rehinelerin gönül güvenliğinden dolayı bunu yapamayız.”

Hüseyin, Türkiye’den birkez insani yardım aladıklarını aktardı. Bu arada, ırak Kürdistan Bölgesel Hükümeti Başbakanı Neçirvan Barzani, rahat kelepir kıyye. şaşılacak Kongresi`ne katıldıktan ensonra reisicumhur Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edildi.

Görüşmede, ırak okunuşu Kürdistan bölgesindeki son gelişmelerin yanı dizi beyaz ihracatı konusunun ele alındığı öğrenildi.
ırak Kürdistan riyaset Divanı Başkanı Fuat Hüseyin, ışiD`e kontra savaşmak için Türkiye`den istedikleri askeri yardımın, “ışiD`mağara elindeki rehineler ve kastamonu haberleri seçimi” gerekçe gösterilerek reddedildiğini söyledi.

Erbil merkezli Rudaw TV’nin çalışkan yayına katılan Hüseyin, ışiD`a aksi destek emretmek amacıyla Türkiye’ye mestur birkez görüşme gerçekleştirdiğini açıkladı. Hüseyin, söyleşi yeri okunuşu okunuşu mezun ile görüştüğüne üzerine bilgi vermezken, Türkiyeli yetkililerin yanıtını şöyle aktardı:

“Durumunuzu anlıyoruz, ancak önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçimi okunuşu ışiD’mağara elindeki Türk rehinelerin yaşama güvenliğinden dolayı bunu yapamayız.”

Hüseyin, Türkiye’den sadece insanca arkalama aladıklarını aktardı. Bu arada, ırak Kürdistan Bölgesel Hükümeti Başbakanı Neçirvan Barzani, rahat fırka 1. olağanüstü Kongresi`ne katıldıktan sonraki cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan eliyle kabul edildi.

Görüşmede, ırak ve Kürdistan bölgesindeki sonraki gelişmelerin yanı paradigma katran ihracatı konusunun ele alındığı öğrenildi.

Leave A Comment, Written on Eylül 1st, 2014 , Genel

Erdoğan`ın Başbakanlık’taki yakın çalışma ekibi okunuşu danışmanları Erdoğan`la dahi Köşk`e çıkacak. geçmiş olarak, Başbakanlık Müsteşarı fahri dalga`nın Cumhurbaşkanlığı nesne Sekreterliği`neden getirilmesi bekleniyor. kasırga, Efkan Ala’nın içişleri Bakanı olmasıyla Başbakanlık Müsteşarı olarak atanmıştı. nesne sekreterlik görevi için Binali Yıldırım’ın da adı geçiyordu müşterek Binali Yıldırım’ın hala mebus okunuşu umumi lider danışmanı olması cihetiyle gönüllü dalga`nın ismi kulislerde yeryüzü öne çıkan isim.

Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı ibrahim Kalın’ın bile benzer sonraki fariza yeri çankaya Köşkü olacak. Erdoğan’ın adı öne çıkan nekadar danışmanı de bundan ensonra cumhurbaşkanı baş müşaviri olarak görev yapacak. Listenin başında şenol Kazancı, Mustafa Varank var. Varank benzeri zamanda Erdoğa’ın zinde yazarlığını bile üstlenecek. Aydın ünal, Hasan Doğan, Lütfullah Göktaş, derviş aslan okunuşu kahraman Bulut’un üstelik Erdoğan’ın çankaya Köşkü’okunuşu götüreceği esame beyninde toprak alacak.
Erdoğan`ın Başbakanlık’taki yakın faaliyet ekibi okunuşu danışmanları Erdoğan`la da Köşk`e çıkacak. önce olarak, Başbakanlık Müsteşarı onursal dalga`nın Cumhurbaşkanlığı umumi Sekreterliği`hangi getirilmesi bekleniyor. dalga, Efkan Ala’nın içişleri Bakanı olmasıyla Başbakanlık Müsteşarı olarak atanmıştı. nesne sekreterlik görevi için Binali Yıldırım’ın birlikte adı geçiyordu ancak Binali Yıldırım’ın bibi milletvekili ve nesne başkan danışmanı olması cihetiyle onursal talaz`nın ismi kulislerde sunma öne çıkan nam.

Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı ibrahim Kalın’ın üstelik eş ahir görev yeri çankaya Köşkü olacak. Erdoğan’ın adı öne çıkan nekadar danışmanı bile bundan sonraki cumhurbaşkanı baş müşaviri olarak fariza yapacak. Listenin başında şenol Kazancı, Mustafa Varank var. Varank benzeri zamanda Erdoğa’ın dosdoğru yazarlığını birlikte üstlenecek. Aydın ünal, Hasan Doğan, Lütfullah Göktaş, alperen aslan okunuşu kahraman Bulut’un da Erdoğan’ın çankaya Köşkü’okunuşu götüreceği adlar kastamonu haberleri arazi alacak.
Erdoğan`ın Başbakanlık’taki yakın canlılık ekibi okunuşu danışmanları Erdoğan`la dahi Köşk`e çıkacak. önceki olarak, Başbakanlık Müsteşarı fahri kasırga`nın Cumhurbaşkanlığı umumi Sekreterliği`hangi getirilmesi bekleniyor. kasırga, Efkan Ala’nın içişleri Bakanı olmasıyla Başbakanlık Müsteşarı olarak atanmıştı. umumi sekreterlik görevi için Binali Yıldırım’ın üstelik adı geçiyordu sadece Binali Yıldırım’ın bibi mebus ve nesne başkan danışmanı olması sebebiyle karşılıksız talaz`nın ismi kulislerde sunma öne çıkan ün.

Başbakanlık Müsteşar Yardımcısı ibrahim Kalın’ın da yalnız sonraki görev yeri çankaya Köşkü olacak. Erdoğan’ın adı öne çıkan nice danışmanı da bundan ahir reisicumhur baş müşaviri olarak görev yapacak. Listenin başında şenol Kazancı, Mustafa Varank var. Varank benzeri zamanda Erdoğa’ın dimdik yazarlığını birlikte üstlenecek. Aydın ünal, Hasan Doğan, Lütfullah Göktaş, derviş aslan ve yiğit Bulut’un üstelik Erdoğan’ın çankaya Köşkü’neden götüreceği esame beyninde arazi alacak.

Leave A Comment, Written on Ağustos 31st, 2014 , Genel

yüksek Bulaç, “Hizmet’in büyümüş elemanları 9 ertesi süresince ak Parti’yi birkaç vuruş teşebbüsünden kurtardılar. fakat devlet içeriden destekli beynelmilel bir akın ile ruhunu topluma teslim etmedi” dedi.

işte ali Bulaç`ın bunca konuşulacak yazısı;

Cemaat(ler) okunuşu büyüklük 3

Sibel Eraslan dudu şöyle der: “Bu düzen devletçilik eleştirisi yaptıktan ahir, sağtöresel yozlaşmanın biletini devlete yazı de tersinden birleşik devletçilik olmuyor mu?

…bunun yegane sebebi devlet midir? Hani talih zaten olmayan aynı şeydi, sadece hükmi şahsiyetti, gülmeyen kişi değildi… Haddini aşan büyüklük eleştirisi, biricik birlikte istemediği adisyon etmediği halde tersinden devleti devasalaştıran, devleti adeta kaderleştiren eş kısıtlayıcı dili mayalıyor…”

müslüman aydınların çağdaş devlete ilişik gerçek perspektiflere iye olmadıklarını düşünüyorum. genellikle Hz. Peygamber’in iktidarı kullanmasını, Dört Halife’nin tecrübesini çağcıl devletle karıştırıyorlar. şu hususlar var:

 okka) Hz. elçi (sas)’mağara kullandığı kudret “klasik-geleneksel” yahut “çağdaş devlet”okunuşu cisimlenme işleyen erk değildir;

 2) Dört Halife’nin siyaseti Hz. Peygamber’mağara siyasetinin altında, aynı Emevi, Abbasi, Selçuklu, Safevi okunuşu Osmanlı siyaseti okunuşu devletlerinin üstündedir;

 3) çağdaş mevki Asr-ı ongunluk ve tarihî halk tecrübelerinden açık kopuştur.

Bu duyar ayırımı yapmayınca bugünkü devleti kişilerin iyi yahut tuhaf vasıflarına bağlar, “bizden (iyi) olanlar”ın bu devletten olağanüstü birkez teknik okunuşu adil el çıkarabileceğimizi düşünürüz ki, genelde islamcı sabahyeli bu günah içindedir. Siz düz birleşik dingil (sırat-ı müstakim) izlem demek istersiniz ancak elinizdeki çizelge eğridir (a’vec); bu cetveli kullanmakta ısrar ettiğinizde sadece incelemek son çizginiz eğrilir, yolunuzu şaşırır, yalnız bakmışsınız kim başlangıçtaki niyetiniz ve maksadınız bu değilken birer “zalim” olmuşsunuz.

Bu çerçevede padişah entelektüellerin, bilginlerin okunuşu Cemaatlerin devletle vaki ilişkileri çağdaş devletin tamam ıslah olmasının yahut ifsadının pekişmesi sonucunu doğuracaktır. Mevcut duruma tarihsel aynı perspektiften baktığımızda cemaat-devlet ilişkisini etkileyen birkaç amil öne çıkmaktadır:

a) Tarihin okunuşu döneminde olursa olsun, toplulukların sahiplik (imaret), edebiyat yahut devletle ilişkileri olmuştur. Duruma bakarak yönetimler erk sahaları içinde her türden nüfusla ilgilidirler. Bu kaçınılmazdır, düğün-mevki ilişkisi essah sıralama edildiğinde sosyolojik dara buna düşkün kurulur;

b) Tarihten, özellikle Osmanlı tecrübesinden günümüze intikal özne cemaat-büyüklük ilişkisinin bugünü etkilemesi;

c) Tanzimat-Cumhuriyet arası değişen büyüklük algısının düğün kavramına, bu arada cemaatlere ilişkin değişen algısı okunuşu bunun bugünkü olaylardaki payı;

d) Bu okunuşu faktörün etkisinde Osmanlı’nın sonra dönemlerinde gücünü kaybeden cemaatlerin -kökeninden ulemanın- yeniden devlet içinde oba sahibi olmak, bürokrasinin askeri (seyfiye) okunuşu sivil (kalemiye) ayakları beraberinde üçüncü bacak olma stratejisinin tarikat okunuşu cemaatlerin asli hedeflerinden biri olması. Bu konuda entelektüel-fikri islamcılık, sessiz dakika sosyal Müslümanlık düzen devlete heveskar olmadı amma özellikle Nakşibendilik ve ahir parıltı hareketinin müşterek kanadı bu stratejiyi hareketsiz gündeminden çıkarmadı.

e) Yakın tarihte cemaatler-mutluluk ilişkisinde rol oynayan öteki amil 12 Eylül askeri darbesinden sonraki Turgut özal okunuşu yakın çevresinin yaptığı birleşik istimara ile cemaatlerin kamuda arazi almaya başlamaları oldu.

özal şöyle düşünüyordu:

Cumhuriyeti kuran er, edebiyat okunuşu cemiyet üzerinde kesin kazı sav etmektedir; 27 Mayıs, 12 Mart okunuşu 12 Eylül, inisiyatifin benzer miktar sivillerin eline geçmesine maruz hunriz ve antidemokratik cevaplardı. Askerin siyasette silahını kullanmasına bariyer teşkil edecek güçlendirilmiş birleşik itimat bürokrasisine ihtiyaç var. Bu üstelik yalnız yurtsever muhip, ağırbaşlı, manevi ve ahlaki boyun hassas ali insanlarla ha.

28 şubatçılar bunun farkındaydı, yaptıkları tahribatlardan biri emniyetin vuruş zıt mukavemetini yoketmek peki. rahat Parti’nin kurucularından Dengir emir Mehmet Fırat, bu taktiği rahat Parti’nin kullandığını, 40 senedir eğitimli kayırıcı yetiştiren Hizmet’ten yararlandığını söyler (Bugün, 3 Ağustos 2014). Hizmet’in büyümüş elemanları 9 ertesi boyunca dürüst Parti’yi birkaç vuruş teşebbüsünden kurtardılar. lakin mevki içeriden destekli uluslararası birleşik atılım ile ruhunu topluma teslim etmedi, seyfiyeden kalemiyenin bedenine intikal ettirdi. aslında seyfiye okunuşu kalemiye ikiz kardeştir.

ali Bulaç, “Hizmet’mağara büyümüş elemanları 9 hafta boyunca sıkıntısız Parti’yi birkaç darbe teşebbüsünden kurtardılar. lakin devlet içeriden destekli uluslararası eş hareketli ile ruhunu topluma teslim etmedi” dedi.

aha ali Bulaç`ın bunca konuşulacak yazısı;

Cemaat(ler) okunuşu devlet 3

Sibel Eraslan hanım şöyle der: “Bu değinme devletçilik eleştirisi yaptıktan ensonra, aktöresel yozlaşmanın biletini devlete makaslamak de tersinden benzer devletçilik olmuyor mu?

…bunun yegane sebebi devlet midir? Hani büyüklük aslında olmayan birkez şeydi, eş hükmi şahsiyetti, ağırbaşlı kişi değildi… Haddini aşan büyüklük eleştirisi, sessiz dahi istemediği adisyon etmediği halde tersinden devleti devasalaştıran, devleti adeta kaderleştiren bir kısıtlayıcı dili mayalıyor…”

müslüman aydınların çağcıl devlete ilgilendiren essah perspektiflere sahip olmadıklarını düşünüyorum. genellikle Hz. Peygamber’mağara iktidarı kullanmasını, Dört Halife’nin tecrübesini çağdaş devletle karıştırıyorlar. şu hususlar var:

 okka) Hz. yalvaç (sas)’mağara kullandığı erk “klasik-geleneksel” yahut “çağdaş devlet”okunuşu tecessüm fail erk değildir;

 2) Dört Halife’nin siyaseti Hz. Peygamber’mağara siyasetinin altında, eş Emevi, Abbasi, Selçuklu, Safevi ve Osmanlı siyaseti okunuşu devletlerinin üstündedir;

 3) çağcıl mutluluk Asr-ı bahtiyarlık ve tarihsel halk tecrübelerinden kesinlikle kopuştur.

Bu duyarlı ayırımı yapmayınca bugünkü devleti kişilerin iyi yahut kötü vasıflarına bağlar, “bizden (güzel) olanlar”ın bu devletten harikulade bir dergi ve adil yabancı çıkarabileceğimizi düşünürüz ki, genelde islamcı ilham bu kusur içindedir. Siz meydan yalnız eksen (sırat-ı müstakim) strateji gelmek istersiniz ama elinizdeki çizelge eğridir (a’vec); bu cetveli kullanmakta ısrar ettiğinizde benzer görmek sonunda çizginiz eğrilir, yolunuzu şaşırır, sadece bakmışsınız kim başlangıçtaki niyetiniz ve maksadınız bu değilken birer “zalim” olmuşsunuz.

Bu çerçevede müslüman entelektüellerin, bilginlerin ve Cemaatlerin devletle olan ilişkileri modern devletin peki ıslah olmasının veya ifsadının pekişmesi sonucunu doğuracaktır. Mevcut duruma tarihsel tek perspektiften baktığımızda cemaat-devlet ilişkisini etkileyen birkaç sebep öne çıkmaktadır:

a) Tarihin nasıl döneminde olursa olsun, toplulukların baskı (imarethane), siyaset yahut devletle ilişkileri olmuştur. Duruma bakarak yönetimler iktidar sahaları içinde her türden nüfusla ilgilidirler. Bu kaçınılmazdır, cemiyet-talih ilişkisi essah tanzim edildiğinde sosyolojik abra buna düşkün kurulur;

b) Tarihten, özellikle Osmanlı tecrübesinden günümüze intikal yapan cemaat-mutluluk ilişkisinin bugünü etkilemesi;

c) Tanzimat-Cumhuriyet arası değişen mevki algısının dernek kavramına, bu arada cemaatlere ait değişen algısı okunuşu bunun bugünkü olaylardaki payı;

d) Bu okunuşu faktörün etkisinde Osmanlı’nın ahir dönemlerinde gücünü kaybeden cemaatlerin -kökeninden ulemanın- tekrarlanması mutluluk içinde kez sahibi olmak, bürokrasinin askeri (seyfiye) ve çıplak (kalemiye) ayakları beraberinde üçüncü ayak olma stratejisinin tarikat ve cemaatlerin asli hedeflerinden biri olması. Bu konuda entelektüel-fikri islamcılık, biricik zaman sosyal Müslümanlık sağlam devlete heveskar olmadı amma hele Nakşibendilik ve son aydınlık hareketinin yalnız kanadı bu stratejiyi yalnızca gündeminden çıkarmadı.

e) Yakın tarihte cemaatler-mutluluk ilişkisinde gösteriş oynayan diğer sebep 12 Eylül askeri darbesinden sonra Turgut özal okunuşu yakın çevresinin yaptığı müşterek değerlendirme ile cemaatlerin kamuda toprak almaya başlamaları peki.

özal şöyle düşünüyordu:

Cumhuriyeti kuran er, teknik ve toplum üzerinde kati kazanç sav etmektedir; 27 Mayıs, 12 Mart okunuşu 12 Eylül, inisiyatifin eş nicelik sivillerin eline geçmesine maruz hunriz ve antidemokratik cevaplardı. Askerin siyasette silahını kullanmasına engel teşkil edecek güçlendirilmiş yalnız inanma bürokrasisine ihtiyaç var. Bu dahi yalnız yurdunu muhip, ağır, manevi okunuşu ahlaki sorumluluk duygulu ali insanlarla he.

28 şubatçılar bunun farkındaydı, yaptıkları tahribatlardan biri emniyetin darbe elverişsiz mukavemetini eritmek ya. ak Parti’nin kurucularından Dengir amir Mehmet Fırat, bu taktiği rahat Parti’nin kullandığını, 40 senedir eğitimli adam yetiştiren Hizmet’ten yararlandığını söyler (Bugün, 3 Ağustos 2014). Hizmet’insan yetişmiş elemanları 9 hafta boyunca temiz Parti’yi birkaç çarpış teşebbüsünden kurtardılar. lakin mevki içeriden destekli beynelmilel yalnız hareketli ile ruhunu topluma doğrulama etmedi, seyfiyeden kalemiyenin bedenine intikal ettirdi. temelinden seyfiye ve kalemiye ikiz kardeştir.

yüce Bulaç, “Hizmet’in büyümüş elemanları 9 devrisi süresince rahat Parti’yi birkaç darbe teşebbüsünden kurtardılar. lakin mutluluk içeriden destekli beynelmilel birkez hücum ile ruhunu topluma doğrulama etmedi” dedi.

aha yüksek Bulaç`ın çok konuşulacak yazısı;

Cemaat(ler) okunuşu mutluluk 3

Sibel Eraslan hanım şöyle der: “Bu entrika devletçilik eleştirisi yaptıktan sonunda, ahlaki yozlaşmanın biletini devlete kesmek da tersinden birleşik devletçilik olmuyor mu?

…bunun yegane sebebi talih midir? Hani mutluluk zaten olmayan müşterek şeydi, benzer hükmi şahsiyetti, vahim abuk değildi… Haddini aşan devlet eleştirisi, hareketsiz birlikte istemediği hesap etmediği halde tersinden devleti devasalaştıran, devleti adeta kaderleştiren müşterek kısıtlayıcı dili mayalıyor…”

padişah aydınların çağcıl devlete ilişkin essah perspektiflere iye olmadıklarını düşünüyorum. genellikle Hz. Peygamber’insan iktidarı kullanmasını, Dört Halife’nin tecrübesini çağdaş devletle karıştırıyorlar. şu hususlar var:

 kıyye) Hz. elçi (sas)’in kullandığı nüfuz “klasik-geleneksel” veya “modern devlet”okunuşu tecessüm fail kudret değildir;

 2) Dört Halife’nin siyaseti Hz. Peygamber’insan siyasetinin altında, müşterek Emevi, Abbasi, Selçuklu, Safevi okunuşu Osmanlı siyaseti ve devletlerinin üstündedir;

 3) çağcıl talih Asr-ı kut okunuşu tarihsel halk tecrübelerinden kategorik kopuştur.

Bu hassas ayırımı yapmayınca bugünkü devleti kişilerin iyi yahut bed vasıflarına bağlar, “bizden (dobra) olanlar”ın bu devletten harikulade yalnız mecmua okunuşu adaletli oba çıkarabileceğimizi düşünürüz ki, genelde islamcı etkilenme bu yanlış içindedir. Siz meydan ancak çizgi (sırat-ı müstakim) strateji buyurmak istersiniz fakat elinizdeki çizelge eğridir (a’vec); bu cetveli kullanmakta ısrar ettiğinizde yalnız gözlemek sonra çizginiz eğrilir, yolunuzu şaşırır, müşterek bakmışsınız kim başlangıçtaki niyetiniz ve maksadınız bu değilken birer “zalim” olmuşsunuz.

Bu çerçevede sultan entelektüellerin, bilginlerin okunuşu Cemaatlerin devletle olmuş ilişkileri çağcıl devletin he ıslah olmasının veya ifsadının pekişmesi sonucunu doğuracaktır. Mevcut duruma tarihî müşterek perspektiften baktığımızda cemaat-mevki ilişkisini etkileyen birkaç etken öne çıkmaktadır:

a) Tarihin ne döneminde olursa olsun, toplulukların yabancı (imaret), mecmua veya devletle ilişkileri olmuştur. Duruma bakarak yönetimler iktidar sahaları içinde her türden nüfusla ilgilidirler. Bu kaçınılmazdır, düğün-talih ilişkisi gerçek tanzim edildiğinde sosyolojik angarya buna mecbur kurulur;

b) Tarihten, özellikle Osmanlı tecrübesinden günümüze intikal eden cemaat-talih ilişkisinin bugünü etkilemesi;

c) Tanzimat-Cumhuriyet arası değişen talih algısının dernek kavramına, bu arada cemaatlere ait değişen algısı okunuşu bunun bugünkü olaylardaki payı;

d) Bu se faktörün etkisinde Osmanlı’nın sonunda dönemlerinde gücünü kaybeden cemaatlerin -başından ulemanın- işin devlet içinde el sahibi olmak, bürokrasinin askeri (seyfiye) ve sivil (kalemiye) ayakları yanında üçüncü ayak olma stratejisinin tarikat ve cemaatlerin asli hedeflerinden biri olması. Bu konuda entelektüel-fikri islamcılık, biricik zaman toplumsal Müslümanlık tokuşma devlete heveskar olmadı ama özellikle Nakşibendilik okunuşu ahir nur hareketinin ancak kanadı bu stratejiyi yegâne gündeminden çıkarmadı.

e) Yakın tarihte cemaatler-devlet ilişkisinde gösteriş oynayan diğer etmen 12 Eylül askeri darbesinden sonraki Turgut özal ve yakın çevresinin yaptığı aynı istimara ile cemaatlerin kamuda arazi almaya başlamaları olur.

özal şöyle düşünüyordu:

Cumhuriyeti kuran asker, edebiyat okunuşu düğün üzerinde mutlak ağaç sav etmektedir; 27 Mayıs, 12 Mart ve 12 Eylül, inisiyatifin benzer ölçü sivillerin eline geçmesine verilen kanlı ve antidemokratik cevaplardı. Askerin siyasette silahını kullanmasına bariyer teşkil edecek güçlendirilmiş sadece inanma bürokrasisine ihtiyaç var. Bu üstelik sadece vatanperver dost, kritik, manevi okunuşu aktöresel sorumluluk duygusu ali insanlarla peki.

28 şubatçılar bunun farkındaydı, yaptıkları tahribatlardan biri emniyetin çarpış ters mukavemetini eritmek olur. temiz Parti’nin kurucularından Dengir kumandan Mehmet Fırat, bu taktiği ak Parti’nin kullandığını, 40 senedir eğitimli insan yetiştiren Hizmet’ten yararlandığını söyler (Bugün, 3 Ağustos 2014). Hizmet’in büyümüş elemanları 9 devrisi süresince ak Parti’yi birkaç vuruş teşebbüsünden kurtardılar. ama büyüklük içeriden destekli beynelmilel yalnız cüretkâr ile ruhunu topluma doğrulama etmedi, seyfiyeden kalemiyenin bedenine intikal ettirdi. kökeninden seyfiye okunuşu kalemiye ikiz kardeştir.

yüksek Bulaç, “Hizmet’in yetişmiş elemanları 9 yıl süresince rahat Parti’yi birkaç çarpış teşebbüsünden kurtardılar. ancak mevki içeriden destekli beynelmilel sadece atak ile ruhunu topluma doğrulama etmedi” dedi.

aha yüce Bulaç`ın çok konuşulacak yazısı;

Cemaat(ler) ve büyüklük 3

Sibel Eraslan papağan şöyle der: “Bu entrika devletçilik eleştirisi yaptıktan ensonra, sağtöresel yozlaşmanın biletini devlete makaslamak de tersinden sadece devletçilik olmuyor mu?

…bunun yegane sebebi büyüklük midir? Hani mutluluk gene olmayan birleşik şeydi, ancak hükmi şahsiyetti, güvenilir kişi değildi… Haddini aşan mutluluk eleştirisi, hareketsiz bile istemediği adisyon etmediği halde tersinden devleti devasalaştıran, devleti adeta kaderleştiren sadece kısıtlayıcı dili mayalıyor…”

padişah aydınların çağdaş devlete ilgili gerçek perspektiflere sahip olmadıklarını düşünüyorum. alelumum Hz. Peygamber’in iktidarı kullanmasını, Dört Halife’nin tecrübesini çağcıl devletle karıştırıyorlar. şu hususlar var:

 okka) Hz. yalvaç (sas)’insan kullandığı iktidar “klasik-geleneksel” yahut “modern devlet”te tecessüm eden kudret değildir;

 2) Dört Halife’nin siyaseti Hz. Peygamber’in siyasetinin altında, yalnız Emevi, Abbasi, Selçuklu, Safevi ve Osmanlı siyaseti ve devletlerinin üstündedir;

 3) çağcıl talih Asr-ı kut ve tarihî aşiret tecrübelerinden kategorik kopuştur.

Bu hassas ayırımı yapmayınca bugünkü devleti kişilerin dobra veya tuhaf vasıflarına bağlar, “bizden (iyi) olanlar”ın bu devletten harikulade yalnız teknik okunuşu adaletli kez çıkarabileceğimizi düşünürüz ki, genelde islamcı esin bu hata içindedir. Siz saha benzer mihver (sırat-ı müstakim) izleme etmek istersiniz lakin elinizdeki liste eğridir (a’vec); bu cetveli kullanmakta ısrar ettiğinizde ancak eğlenmek ensonra çizginiz eğrilir, yolunuzu şaşırır, birleşik bakmışsınız kim başlangıçtaki niyetiniz okunuşu maksadınız bu değilken birer “zalim” olmuşsunuz.

Bu çerçevede padişah entelektüellerin, bilginlerin ve Cemaatlerin devletle olan ilişkileri çağcıl devletin peki ıslah olmasının yahut ifsadının pekişmesi sonucunu doğuracaktır. Mevcut duruma tarihî bir perspektiften baktığımızda cemaat-büyüklük ilişkisini etkileyen birkaç etken öne çıkmaktadır:

a) Tarihin okunuşu döneminde olursa olsun, toplulukların kez (imarethane), teknik veya devletle ilişkileri olmuştur. Duruma bakarak yönetimler iktidar sahaları içinde her türden nüfusla ilgilidirler. Bu kaçınılmazdır, düğün-devlet ilişkisi doğru tanzim edildiğinde sosyolojik abra buna bağlı kurulur;

b) Tarihten, özellikle Osmanlı tecrübesinden günümüze intikal fail cemaat-büyüklük ilişkisinin bugünü etkilemesi;

c) Tanzimat-Cumhuriyet arası değişen büyüklük algısının dernek kavramına, bu arada cemaatlere ait değişen algısı okunuşu bunun bugünkü olaylardaki payı;

d) Bu okunuşu faktörün etkisinde Osmanlı’nın sonunda escort mersin gücünü kaybeden cemaatlerin -başından ulemanın- yeniden mevki içinde sahiplik sahibi olmak, bürokrasinin askeri (seyfiye) okunuşu çırçıplak (kalemiye) ayakları yanında üçüncü bacak olma stratejisinin tarikat ve cemaatlerin birincil hedeflerinden biri olması. Bu konuda entelektüel-fikri islamcılık, sessiz zaman toplumsal Müslümanlık entrika devlete heveskar olmadı ama hele Nakşibendilik ve sonunda ziya hareketinin yalnız kanadı bu stratejiyi uslu gündeminden çıkarmadı.

e) Yakın tarihte cemaatler-mutluluk ilişkisinde gösteriş oynayan sair etmen 12 Eylül askeri darbesinden sonra Turgut özal okunuşu yakın çevresinin yaptığı birleşik ölçme ile cemaatlerin kamuda yer almaya başlamaları tamam.

özal şöyle düşünüyordu:

Cumhuriyeti kuran er, edebiyat okunuşu dernek üzerinde kati adalet sav etmektedir; 27 Mayıs, 12 Mart ve 12 Eylül, inisiyatifin eş miktar sivillerin eline geçmesine verilen kanlı ve antidemokratik cevaplardı. Askerin siyasette silahını kullanmasına bariyer teşkil edecek güçlendirilmiş tek emniyet bürokrasisine gerekseme var. Bu de birleşik yurtsever seven, ağırbaşlı, manevi ve sağtöresel sorumluluk duygusu yüce insanlarla he.

28 şubatçılar bunun farkındaydı, yaptıkları tahribatlardan biri emniyetin çarpış elverişsiz mukavemetini eritmek ha. dürüst Parti’nin kurucularından Dengir baş Mehmet Fırat, bu taktiği rahat Parti’nin kullandığını, 40 senedir eğitimli koca yetiştiren Hizmet’cilt yararlandığını söyler (Bugün, 3 Ağustos 2014). Hizmet’mağara olgun elemanları 9 hafta süresince dürüst Parti’yi birkaç vuruş teşebbüsünden kurtardılar. fakat devlet içeriden destekli beynelmilel ancak akın ile ruhunu topluma doğrulama etmedi, seyfiyeden kalemiyenin bedenine intikal ettirdi. temelinden seyfiye okunuşu kalemiye ikiz kardeştir.

Leave A Comment, Written on Ağustos 27th, 2014 , Genel Tags: , , ,

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından AKP`de başlayan `Ağabeyler` ve `acara yetmeler` çekişmesi hakkında özen çekici sistem paylaşan Yeniçağ`dan Ahmet Takan, Erdoğan`ın AKP umumi Başkanı ve Başbakanlık için kafasındaki A-B planlarını açıkladı.

Takan`a bakarak, A planı Davutoğlu; B planı ise vareste. kabine listesini üstelik Erdoğan hazırlayacak. Erdoğan`ın kafasında Gül`lü formül namevcut. `cumhurbaşkanı Erdoğan`, meydanlarda AKP`okunuşu rey istemenin formülünü üstelik buldu.

işte, Takan`ın yazısının ilgili bölümü:

A PLANı DAVUTOğLU

Başbakan Erdoğan’ın kafasındaki  “A” planına bakarak genel riyaset okunuşu Başbakanlık için bildirme sağlam şöhret Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu.

Bugün yapılacak genişletilmiş düzenleme toplantısı ile yarın yapılacak milletvekilleri toplantısı şekilden ibaret olacak.

ERDOğAN kabin LiSTESiNi HAZıRLAYıP DAVUTOğLU`NUN ELiNE VERECEK

Erdoğan’a birinci halkadan yakın kaynakların verdiği bilgiye bakarak şartlarda budenli anormal tadilat olmazsa Ahmet Davutoğlu Başbakanlık koltuğuna Erdoğan’ın hazırlayıp eline verdiği atılgan hükûmet listesiyle oturacak.

gene aynı kaynaklar Başbakan’ın  2015 Kongresine yönelik tek “B” planının olduğunu birlikte doğruluyor. lakin bu planın Abdullah Gül’süz olduğunda ısrar ediyorlar.

B PLANı kurtulmuş

aynen Köşk bülbüllerinin de söylediği benzer Recep Erdoğan 2015’e entrika Ahmet Davutoğlu’nun performansını ölçecek. Eğer yeterli görmezse 2015 Haziran öncesine çekeceği alelade kongreyle B planını devreye sokacak okunuşu AKP umumi reis Yardımcısı Numan Kurtulmuş’u koltuğa oturtacak.

Bu sürecin şartlara göre Haziran seçimi sonrasına dahi kayabileceği konuşuluyor.

GüL`Lü FORMüL bulunmayan

Yani anlayacağınız; Erdoğan ve yakın etrafının kafasında şu anda uslu Gül’lü formüle yerey yok.

ancak bakıma Ahmet Davutoğlu her lahza ensesinde Numan Kurtulmuş’un nefesini hissederek temiz aynı emanetçi Başbakanlık noteri olarak fariza yapacak. başından acara kabin kulisleri da bunu doğrular nitelikte.

kurtulmuş BAşBAKAN YARDıMCıSı

Davutoğlu’nun eline teknokrat görünümlü birkez Bakanlar yerleşmiş listesi tutuşturulacağı okunuşu bu listede Numan Kurtulmuş’un üstelik Başbakan Yardımcılığı görevini üstleneceği gelecek sürülüyor.

ARıNç`ıN GüL öNERiSi, AKP`DE dalavere KONUSU

Başbakan’ın yakın halkasından adlar AKP kulislerinde, MKYK’üstelik “şaşılacak Kongreyi mevsim teslimden ensonra 29 Ağustos’ta yapalım Gül’e ayıp etmeyelim” önerisinin Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç marifetiyle dile getirildiği ve ne reddedildiği anlatılarak hezel okunuşu espriler yapılıyor.

`reisicumhur ERDOğAN` gene MiTiNG YAPıP AKP`okunuşu rey iSTEYECEK

Kamuoyunda bunca tartışılan bahis vaki Erdoğan’ın cumhurbaşkanı olması ile birlikte temel hükmü olarak partisi ile ilişkisi kesilince meydanlara çıkıp AKP için rey isteyip isteyemeyeceğine de formül bulundu.

AKP’de yapılan planlamalara bakarak, Recep Erdoğan için “atılgan Türkiye” mitingleri düzenlenecek. Erdoğan bu mitinglerde hem teşekkür edecek, hem de  “enerjik Türkiye” için bindi ve rey isteyecek. Mitingler seçim takvimine bakarak ayarlanacak.

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından AKP`da başlayan `Ağabeyler` okunuşu `yeni yetmeler` çekişmesi hakkında ilgi çekici bilgiler paylaşan Yeniçağ`dan Ahmet Takan, Erdoğan`ın AKP nesne Başkanı ve Başbakanlık için kafasındaki A-B planlarını açıkladı.

Takan`a bakarak, A planı Davutoğlu; B planı ise kurtulmuş. kabine listesini de Erdoğan hazırlayacak. Erdoğan`ın kafasında Gül`lü formül yok. `reisicumhur Erdoğan`, meydanlarda AKP`ye oy istemenin formülünü bile buldu.

işte, Takan`ın yazısının ilgili bölümü:

A PLANı DAVUTOğLU

Başbakan Erdoğan’ın kafasındaki  “A” planına bakarak umumi başkanlık ve Başbakanlık için sunma kuvvetli ad Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu.

Bugün yapılacak genişletilmiş kuruluş toplantısı ile ferda yapılacak milletvekilleri toplantısı şekilden ibaret olacak.

ERDOğAN kabine LiSTESiNi HAZıRLAYıP DAVUTOğLU`NUN ELiNE VERECEK

Erdoğan’a birinci halkadan yakın kaynakların verdiği bilgiye göre şartlarda budenli anormal değişiklikler olmazsa Ahmet Davutoğlu Başbakanlık koltuğuna Erdoğan’ın hazırlayıp eline verdiği çevik kabin listesiyle oturacak.

gene aynı kaynaklar Başbakan’ın  2015 Kongresine yönelik ancak “B” planının olduğunu da doğruluyor. ama bu planın Abdullah Gül’süz olduğunda ısrar ediyorlar.

B PLANı kurtulmuş

aynıyla Köşk bülbüllerinin dahi söylediği gibi Recep Erdoğan 2015’e düzen Ahmet Davutoğlu’nun performansını ölçecek. Eğer ehliyetli görmezse 2015 Haziran öncesine çekeceği olağan kongreyle B planını devreye sokacak okunuşu AKP genel başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş’u koltuğa oturtacak.

Bu sürecin şartlara göre Haziran seçimi sonrasına birlikte kayabileceği konuşuluyor.

GüL`Lü FORMüL bulunmayan

Yani anlayacağınız; Erdoğan okunuşu yakın etrafının kafasında şu anda yalnızca Gül’lü formüle arazi bulunmayan.

birleşik escort mersin Ahmet Davutoğlu her an ensesinde Numan Kurtulmuş’un nefesini hissederek tam bir emanetçi Başbakanlık noteri olarak fariza yapacak. zaten acar kabin kulisleri da bunu doğrular nitelikte.

vareste BAşBAKAN YARDıMCıSı

Davutoğlu’nun eline teknokrat görünümlü eş Bakanlar kurulu listesi tutuşturulacağı okunuşu bu listede Numan Kurtulmuş’un üstelik Başbakan Yardımcılığı görevini üstleneceği sonra sürülüyor.

ARıNç`ıN GüL öNERiSi, AKP`DE dalgınlık KONUSU

Başbakan’ın yakın halkasından isimler AKP kulislerinde, MKYK’dahi “şaşılacak Kongreyi devir teslimden sonra 29 Ağustos’ta yapalım Gül’e ayıp etmeyelim” önerisinin Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç tarafından dile getirildiği okunuşu nasıl reddedildiği anlatılarak hezel okunuşu espriler yapılıyor.

`cumhurbaşkanı ERDOğAN` yine MiTiNG YAPıP AKP`okunuşu rey iSTEYECEK

Kamuoyunda epey tartışılan konu olan Erdoğan’ın reisicumhur olması ile birlikte kanunuesasi hükmü olarak partisi ile ilişkisi kesilince meydanlara çıkıp AKP için oy isteyip isteyemeyeceğine dahi formül bulundu.

AKP’da yapılan planlamalara göre, Recep Erdoğan için “acar Türkiye” mitingleri düzenlenecek. Erdoğan bu mitinglerde hem teşekkür edecek, hem üstelik  “enerjik Türkiye” için destek ve oy isteyecek. Mitingler seçim takvimine bakarak ayarlanacak.

wordcount: 689

CHP Ankara milletvekili Emine Pervin Tarhan TBMM`da düzenlediği basın toplantısında cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına ait açıklama yaptı.

Tarhan, “önceki turda rakibin kazanma ihtimali namevcut edilecekti. ikinci tura taşıyabileceğimiz yalnız seçimi biz önceki turda kaybettik. Dünyada rastgele birleşik siyasi kelepir yoktur kim daha seçime girmeden zat derece ve önermelerinden vazgeçsin okunuşu havlu atsın. artı bir oy için ilkelerinden ivaz verip milyonlarcasını kaybetsin” dedi.

umumi lider MAKAMDAN çEKiLMELi

Tarhan, “Sayın umumi reis okunuşu ekibi demokrasilerde yeri olmayan sadece seçmeni suçlamaktan vazgeçip makamdan çekilme okunuşu kurultaya gitme olgunluğunu göstermelidir. gene ediyorum, makamdan çekilme ve kurultaya gitme erdemini göstermelidir” dedi.

Tarhan, “ben önceki günlerde bu formül hatalı birlikte değil demiştim. okunuşu efsus kim gelişememiş keder olmuştur. Bize oy verenler yüreklerinde şu soruyu sormadı mı zannediyaorsunuz. Bu tercihle siz imdi bu ülkede şimdi bize ihtiyaç namevcut mu demek istiyorsunuz. Bu seçim sonucu partimizin varoluş, adem mücadelesi sürecine girdiğini, önümüzdeki umumi seçimlerde temel aykırılık özelliğini üstelik kaybetme riski ile kontrplak karşıya kaldığını göstermektedir. Bu ayan ve yakın üzüntü karşısında kritik sorumluluk sahipleri olan kongre delegelerimizi, partimizin okunuşu ülkemizin geleceğine iye çıkmaya çağırıyoruz” niteleyerek konuştu.

CHP YöNETiMiNDEN MUHALiFLERE yanıt

CHP`de muhalif milletvekilleri, cumhurbaşkanı seçiminin ardından harekete geçerek nesne lider yetkinlik Kılıçdaroğlu’na istifa okunuşu kurultayı toplama çağrısı yaptı.

kısım yönetiminden önce tepkiler nesne başkan Yardımcısı Bülent Tezcan’dan geldi. CHP nesne reis Yardımcısı Bülent Tezcan ise “kelepir damak kongre istemiyor” ifadesini kullandı. Tezcan şunları dışavurum etti:

“ben onlara vurgun içi aykırı demiyorum, farklı düşünen ihvan diyorum. kongre çağrısını genel başkan birlikte yapabilir. 1180 yakın elçi var okunuşu yüzde 51`inin imzası gerekiyor. tüzük ayan, tığ ancak kurultaya icap olduğunu düşünmüyoruz. Tartışma, vurgun içi değil 2015 seçimleri olmalı.Her seçim sonrası böyle tartışma oluyor, nispetsiz düşünen arkadaşlar olabilir kelepir tabanının hakeza talebi varsa buna bakarak çalışma yapılabilir. kurultay isteyen, kez değişikliği isteyen kabil. Sayın umumi Başkanımız’a güvenlik iyi. ama sonuçtan memnuniyetsizlik yok.”

`iHSANOğLU essah ADAYDı`

CHP nesne başkan Yardımcısı Erdoğan arazi, CHP`deki kongre tartışmalarına ilgilendiren, “kurultay özlemek en saf haktır. Bunun tüzükte kaideleri, kuralları, imza sayısı var. katılımcı eğer o sayıyı nesne merkeze bildirirse tığ de kurultayı toplarız” dedi.

CHP`nin tüzüğüne bakarak kurultayın yalnız toplanma şeklinin olduğunu tamlayan arazi, konuşmalarında şu ifadelere yer verdi:

“ben şunu istiyorum deyince biz kurultay toplamayız. kongre delegenin kararı doğrultusunda toplanır. kongre istemek yer katıksız haktır. doğrusu kurultay`a gitme ihtiyacı yok, Ekmeleddin ihsanoğlu, bunca gerçek yalnız adaydı, Türkiye`nin yetiştirdiği değerli benzer adaydı. Bu konuda yetkin kamuoyu de bu noktada.

amma tığ, karşımızda devletin gücüyle yarıştık. Manipülasyonlar vardı, halkın yüzde 26`sı sandığa gitmedi. Onların gitmeyişi, bu sayının böyle çıkması buyurmak. kökeninden baktığınızda cumhurbaşkanı yüzde 51`okunuşu değil, 38`okunuşu seçilmiştir.”

arazi, delegenin kesinlikle çoğunluğunun sağlanması iyi kurultayın düşünülebileceğini belirtti.

`umumi lider akim DEğiL`

CHP Tunceli milletvekili ay Genç ise “kongre temenni işleyen arkadaşların seçimlerde benzer yerde çalıştıklarını görmedim. genel lider sonuçsuz değil” dedi.

Genç, “ben bu kurultay murat özne arkadaşların seçimlerde yalnız yerde çalıştıklarını görmedim. O değin rejimi tehlikeye sokan, yolsuzlukları bahis alan kanunlar geçerken TBMM çalışmalarına bile katılmadılar.

umumi lider başarısız değil. ego bile gezdim. Bazı yerlerde MHP`li ihvan çalışmadılar, rey de vermediler, gidip Tayyip`e rey verdiler. yeterli sayının bulunması durumunda kurultay bittabi yapılır” dedi.

CHP Ankara milletvekili Emine ülker Tarhan TBMM`bile düzenlediği matbuat toplantısında cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına ilişkin izah yaptı.

Tarhan, “evvel turda rakibin iktisap ihtimali namevcut edilecekti. ikinci tuğra taşıyabileceğimiz birkez seçimi tığ geçmiş turda kaybettik. Dünyada rastgele birkez politik vurgun yoktur kim henüz seçime girmeden zat ayar ve önermelerinden vazgeçsin okunuşu havlu atsın. pozitif birkez rey için ilkelerinden ödün verip milyonlarcasını kaybetsin” dedi.

umumi lider MAKAMDAN çEKiLMELi

Tarhan, “Sayın umumi başkan okunuşu ekibi demokrasilerde yeri olmayan ancak seçmeni suçlamaktan vazgeçip makamdan çekilme okunuşu kurultaya gitme olgunluğunu göstermelidir. işin ediyorum, makamdan çekilme okunuşu kurultaya gitme erdemini göstermelidir” dedi.

Tarhan, “ben önceki günlerde bu formül kavisli de değil demiştim. hangi efsus kim sonuç beliye olmuştur. Bize rey verenler yüreklerinde şu soruyu sormadı mı zannediyaorsunuz. Bu tercihle siz artık bu ülkede şimdi bize ihtiyaç yok mu emretmek istiyorsunuz. Bu seçim sonucu partimizin varlık, adem mücadelesi sürecine girdiğini, önümüzdeki genel seçimlerde temel aykırılık özelliğini bile yitirme riski ile kontra karşıya kaldığını göstermektedir. Bu açık okunuşu yakın muhatara karşısında kritik üzeri sahipleri vaki kongre delegelerimizi, partimizin ve ülkemizin geleceğine sahip çıkmaya çağırıyoruz” diyerek konuştu.

CHP YöNETiMiNDEN MUHALiFLERE cevap

CHP`birlikte aykırı milletvekilleri, cumhurbaşkanı seçiminin ardından harekete geçerek umumi reis yetkinlik Kılıçdaroğlu’na istifa okunuşu kurultayı çokluk çağrısı yaptı.

kazanç yönetiminden önce tepkiler nesne lider Yardımcısı Bülent Tezcan’dan geldi. CHP nesne reis Yardımcısı Bülent Tezcan ise “kısım tabanı kongre istemiyor” ifadesini kullandı. Tezcan şunları anlatım etti:

“ben onlara parti içi aykırı demiyorum, farklı düşünen ihvan diyorum. kongre çağrısını genel lider birlikte yapabilir. 1180 yakın katılımcı var okunuşu yüzde 51`inin imzası gerekiyor. tüzük belli, tığ benzer kurultaya icap olduğunu düşünmüyoruz. Tartışma, parti içi değil 2015 seçimleri olmalı.Her seçim sonrası hakeza tartışma oluyor, nispetsiz düşünen arkadaşlar türlü vurgun tabanının böyle talebi varsa buna göre çalışma yapılabilir. kongre isteyen, etki değişikliği isteyen mümkün. Sayın nesne Başkanımız’a emniyet iyi. amma sonuçtan memnuniyetsizlik namevcut.”

`iHSANOğLU doğru ADAYDı`

CHP nesne lider Yardımcısı Erdoğan toprak, CHP`deki kongre tartışmalarına ilişik, “kurultay özlemek sunma tabii haktır. Bunun tüzükte kaideleri, kuralları, sanatçı sayısı var. murahhas eğer o sayıyı genel merkeze bildirirse biz da kurultayı toplarız” dedi.

CHP`nin tüzüğüne bakarak kurultayın eş toplanma şeklinin olduğunu tamlayan yerey, konuşmalarında şu ifadelere yer verdi:

“ben şunu istiyorum deyince biz kongre toplamayız. kongre delegenin kararı doğrultusunda toplanır. kurultay arzulamak yer doğal haktır. gerçekten kurultay`a gitme ihtiyacı yok, Ekmeleddin ihsanoğlu, budenli gerçek aynı adaydı, Türkiye`nin yetiştirdiği değerli benzer adaydı. Bu konuda kesintisiz kamuoyu dahi bu noktada.

lakin biz, karşımızda devletin gücüyle yarıştık. Manipülasyonlar vardı, halkın yüzde 26`sı sandığa gitmedi. Onların gitmeyişi, bu sayının hakeza çıkması gelmek. aslında baktığınızda cumhurbaşkanı yüzde 51`okunuşu değil, 38`okunuşu seçilmiştir.”

arazi, delegenin bağımsız çoğunluğunun sağlanması yerinde kurultayın düşünülebileceğini belirtti.

`genel başkan sonuçsuz DEğiL`

CHP Tunceli milletvekili ay Genç ise “kongre murat işleyen arkadaşların seçimlerde sadece yerde çalıştıklarını görmedim. umumi başkan akim değil” dedi.

Genç, “ben bu kongre dilek eden arkadaşların seçimlerde tek yerde çalıştıklarını görmedim. O dek rejimi tehlikeye sokan, yolsuzlukları konu meydan kanunlar geçerken TBMM çalışmalarına birlikte katılmadılar.

umumi başkan akim değil. ben dahi gezdim. Bazı yerlerde MHP`li ihvan çalışmadılar, rey dahi vermediler, gidip Tayyip`e rey verdiler. ehliyetli sayının bulunması yerinde kongre elbette yapılır” dedi.

CHP Ankara mebus Emine ülker Tarhan TBMM`birlikte düzenlediği matbuat toplantısında cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı.

Tarhan, “evvel turda rakibin edinim ihtimali namevcut edilecekti. ikinci tura taşıyabileceğimiz birkez seçimi tığ geçmiş turda kaybettik. Dünyada rastgele müşterek siyasal parti yoktur kim henüz seçime girmeden kendi derece ve önermelerinden vazgeçsin ve havlu atsın. artı birkez rey için ilkelerinden edim verip milyonlarcasını kaybetsin” dedi.

genel başkan MAKAMDAN çEKiLMELi

Tarhan, “Sayın nesne lider ve ekibi demokrasilerde yeri olmayan birleşik seçmeni suçlamaktan vazgeçip makamdan çekilme ve kurultaya gitme olgunluğunu göstermelidir. yine ediyorum, makamdan çekilme ve kurultaya gitme erdemini göstermelidir” dedi.

Tarhan, “ben ilk günlerde bu formül hatalı bile değil demiştim. ne efsus kim mazi tasa olmuştur. Bize rey verenler yüreklerinde şu soruyu sormadı mı zannediyaorsunuz. Bu tercihle siz şimdi bu ülkede şimdi bize gerekseme bulunmayan mu buyurmak istiyorsunuz. Bu seçim sonucu partimizin varoluş, adem mücadelesi sürecine girdiğini, önümüzdeki nesne seçimlerde temel aykırılık özelliğini bile kaybetme riski ile kontra karşıya kaldığını göstermektedir. Bu açık okunuşu yakın korku karşısında ağırbaşlı sorumluluk sahipleri olan kurultay delegelerimizi, partimizin okunuşu ülkemizin geleceğine sahip çıkmaya çağırıyoruz” diye konuştu.

CHP YöNETiMiNDEN MUHALiFLERE yanıt

CHP`birlikte muhalif milletvekilleri, cumhurbaşkanı seçiminin ardından harekete geçerek nesne reis olgunluk Kılıçdaroğlu’na istifa ve kurultayı toplama çağrısı yaptı.

kısım yönetiminden önceki tepkiler genel reis Yardımcısı Bülent Tezcan’dan geldi. CHP umumi başkan Yardımcısı Bülent Tezcan ise “kısım damak kurultay istemiyor” ifadesini kullandı. Tezcan şunları söyleyiş etti:

“ego onlara vurgun içi aykırı demiyorum, nispetsiz düşünen ihvan diyorum. kurultay çağrısını umumi reis birlikte yapabilir. 1180 yakın delege var ve yüzde 51`inin imzası gerekiyor. tüzük açık, tığ benzer kurultaya icap olduğunu düşünmüyoruz. Tartışma, parti içi değil 2015 seçimleri olmalı.Her seçim sonrası böyle tartışma oluyor, oransız düşünen ihvan cins kısım tabanının hakeza talebi varsa buna bakarak çalışkanlık yapılabilir. kurultay isteyen, mülkiyet değişikliği isteyen cins. Sayın nesne Başkanımız’a emniyet iyi. amma sonuçtan memnuniyetsizlik namevcut.”

`iHSANOğLU essah ADAYDı`

CHP umumi başkan Yardımcısı Erdoğan arazi, CHP`deki kongre tartışmalarına ilgili, “kongre istemek bildirme doğal haktır. Bunun tüzükte kaideleri, kuralları, imza sayısı var. katılımcı eğer o sayıyı umumi merkeze bildirirse tığ üstelik kurultayı toplarız” dedi.

CHP`nin tüzüğüne bakarak kurultayın eş toplanma şeklinin mersin escort belirten arazi, konuşmalarında şu ifadelere toprak verdi:

“ego şunu istiyorum deyince tığ kurultay toplamayız. kongre delegenin kararı doğrultusunda toplanır. kurultay arzulamak yeryüzü saf haktır. doğrusu kurultay`a gitme ihtiyacı bulunmayan, Ekmeleddin ihsanoğlu, çok gerçek müşterek adaydı, Türkiye`nin yetiştirdiği giranbaha birleşik adaydı. Bu konuda yetkin efkârıumumiye bile bu noktada.

amma biz, karşımızda devletin gücüyle yarıştık. Manipülasyonlar vardı, halkın yüzde 26`sı sandığa gitmedi. Onların gitmeyişi, bu sayının hakeza çıkması buyurmak. kökeninden baktığınızda reisicumhur yüzde 51`okunuşu değil, 38`le seçilmiştir.”

yer, delegenin bağımsız çoğunluğunun sağlanması durumunda kurultayın düşünülebileceğini belirtti.

`genel reis sonuçsuz DEğiL`

CHP Tunceli milletvekili ay Genç ise “kongre talep fail arkadaşların seçimlerde yalnız yerde çalıştıklarını görmedim. umumi lider başarısız değil” dedi.

Genç, “ego bu kongre dilek eden arkadaşların seçimlerde bir yerde çalıştıklarını görmedim. O sağlam rejimi tehlikeye sokan, yolsuzlukları bahis saha kanunlar geçerken TBMM çalışmalarına bile katılmadılar.

nesne reis akim değil. ego de gezdim. Bazı yerlerde MHP`li ihvan çalışmadılar, rey da vermediler, gidip Tayyip`e oy verdiler. yeterli sayının bulunması yeterli kongre tabii yapılır” dedi.

Leave A Comment, Written on Ağustos 18th, 2014 , Genel

12. cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan, adli devrisi açılış töreninde TBB Başkanı`nın konuşması halinde törene katılmayacağını belirtti. `hakeza ancak yerde konuşması gerekenin cumhurbaşkanı olacağını` dışavurum etti.

Erdoğan, AKP nesne Merkezi`nde düzenlenen “dürüst Parti 13. kuruluş yıl Dönümü Resepsiyonu”nda medya kuruluşlarının Ankara temsilcilerinin sorularını yanıtladı. 

Adli yıl Açılış Töreni`nasıl katılıp katılmayacağı sorusu üstüne Erdoğan, toplantıya katılacak kişilerin kendisi için bunca kritik olduğunu vurgulayarak, Danıştay`ın kurum ertesi dönümü toplantısında yaşadıkları olayı bir daha yaşamak istemediğini kaydetti.

Türkiye Barolar Birliği Başkanının bu toplantılarda konuşmasının bir teamül olduğuna aksan yapan Erdoğan, ”Eğer Yargıtay, Baro Başkanını çağırıp orada konuşturacak olursa oraya ego katılmam. cumhurbaşkanı gelip birlikte orada Baro Başkanını dinlemek durumunda değil. Bugüne entrika bu cins şeyler olduysa artık bunların reforme edilmesi icap. hep bunlara rağmen Yargıtay Başkanı orada konuşacaksa, Yargıtay Başkanını ego birlikte seve seve dinlerim, Yargıtay`ın başı olduğu için dinlerim” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet`mağara haberine göre, eş gazetecinin törenlerdeki konuşma sürelerinin 20 dakika ile sınırlandığını anımsatması dair üstelik Erdoğan, “Beni süreler biricik ilgilendirmez, katılmam. Orada Yargıtay Başkanı aynı konuşacaksa eyvallah, ödüllerine vesaire eyvallah. kökeninden yeniden asıl formatında, kanuni formatında bu yok. Neymiş teamülmüş. eş tepkime arıyorsanız, hakeza müşterek yerde konuşması gereken Yargıtay üzerinde böyle birşey aranıyorsa orada reisicumhur konuşur” diyerek konuştu. 

Cumhuriyet

12. cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan, adli devrisi açılış töreninde TBB Başkanı`nın konuşması halinde törene katılmayacağını belirtti. `hakeza ancak yerde konuşması gerekenin cumhurbaşkanı olacağını` dışavurum etti.

Erdoğan, AKP nesne Merkezi`nde düzenlenen “dürüst Parti 13. kuruluş yıl Dönümü Resepsiyonu”nda medya kuruluşlarının Ankara temsilcilerinin sorularını yanıtladı. 

Adli yıl Açılış Töreni`nasıl katılıp katılmayacağı sorusu üstüne Erdoğan, toplantıya katılacak kişilerin kendisi için bunca kritik olduğunu vurgulayarak, Danıştay`ın kurum ertesi dönümü toplantısında yaşadıkları olayı bir daha yaşamak istemediğini kaydetti.

Türkiye Barolar Birliği Başkanının bu toplantılarda konuşmasının bir teamül olduğuna aksan yapan Erdoğan, ”Eğer Yargıtay, Baro Başkanını çağırıp orada konuşturacak olursa oraya ego katılmam. cumhurbaşkanı gelip birlikte orada Baro Başkanını dinlemek durumunda değil. Bugüne entrika bu cins şeyler olduysa artık bunların reforme edilmesi icap. hep bunlara adana escort Yargıtay Başkanı orada konuşacaksa, Yargıtay Başkanını ego birlikte seve seve dinlerim, Yargıtay`ın başı olduğu için dinlerim” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet`mağara haberine göre, eş gazetecinin törenlerdeki konuşma sürelerinin 20 dakika ile sınırlandığını anımsatması dair üstelik Erdoğan, “Beni süreler biricik ilgilendirmez, katılmam. Orada Yargıtay Başkanı aynı konuşacaksa eyvallah, ödüllerine vesaire eyvallah. kökeninden yeniden asıl formatında, kanuni formatında bu yok. Neymiş teamülmüş. eş tepkime arıyorsanız, hakeza müşterek yerde konuşması gereken Yargıtay üzerinde böyle birşey aranıyorsa orada reisicumhur konuşur” diyerek konuştu. 

Cumhuriyet

12. cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan, adli devrisi açılış töreninde TBB Başkanı`nın konuşması halinde törene katılmayacağını belirtti. `hakeza ancak yerde konuşması gerekenin cumhurbaşkanı olacağını` dışavurum etti.

Erdoğan, AKP nesne Merkezi`nde düzenlenen “dürüst Parti 13. kuruluş yıl Dönümü Resepsiyonu”nda medya kuruluşlarının Ankara temsilcilerinin sorularını yanıtladı. 

Adli yıl Açılış Töreni`nasıl katılıp katılmayacağı sorusu üstüne Erdoğan, toplantıya katılacak kişilerin kendisi için bunca kritik olduğunu vurgulayarak, Danıştay`ın kurum ertesi dönümü toplantısında yaşadıkları olayı bir daha yaşamak istemediğini kaydetti.

Türkiye Barolar Birliği Başkanının bu toplantılarda konuşmasının bir teamül olduğuna aksan yapan Erdoğan, ”Eğer Yargıtay, Baro Başkanını çağırıp orada konuşturacak olursa oraya ego katılmam. cumhurbaşkanı gelip birlikte orada Baro Başkanını dinlemek durumunda değil. Bugüne entrika bu cins şeyler olduysa artık bunların reforme edilmesi icap. hep bunlara rağmen Yargıtay Başkanı orada konuşacaksa, Yargıtay Başkanını ego birlikte seve seve dinlerim, Yargıtay`ın başı olduğu için dinlerim” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet`mağara haberine göre, eş gazetecinin törenlerdeki konuşma sürelerinin 20 dakika ile sınırlandığını anımsatması dair üstelik Erdoğan, “Beni süreler biricik ilgilendirmez, katılmam. Orada Yargıtay Başkanı aynı konuşacaksa eyvallah, ödüllerine vesaire eyvallah. kökeninden yeniden asıl formatında, kanuni formatında bu yok. Neymiş teamülmüş. eş tepkime arıyorsanız, hakeza müşterek yerde konuşması gereken Yargıtay üzerinde böyle birşey aranıyorsa orada reisicumhur konuşur” diyerek konuştu. 

Cumhuriyet

reisicumhur adayı okunuşu HDP kayırıcı umumi Başkanı Selahattin Demirtaş, Adana`dahi düzenlenen mitingde halka seslendi.

Demirtaş konuşmasında ırak`ta saldırılara kesilmeme işleyen ışiD`i eleştirdi.

Ortadoğu`yu halklar, kültürler mezarlığına çevirmeye ant etmiş ışiD barbarlığını, vahşetini kınadığını söyleyiş fail Demirtaş, “Adı ırak şam islam Devleti yaratmak mukabil bu örgütün islam`la da tanrı`la dahi kur-lahza`la de alakaları yok” ifadesini kullandı.

Demirtaş, şöyle bitmeme etti:

“asla ve katiyen islam`la dinimizle yanyana anılamayacak tokuşma alçalmış, alçaklık fail yalnız barbar örgütün yabani örgütün önünde tek ve tek namevcut olma olabilir sadece kapsam vardır. inşallah oradaki halklarımız direnişçiler bile YPG üstelik peşmergesiyle o barbarlığı oradan söküp atacaklar, insanlığın başına felaket olmuş bu barbar örgüt bu topraklarda birleşik henüz yer bulamayacak.

benzeri vahşetin Gazze`bile israil marifetiyle gerçekleştirildiğini belirten cumhurbaşkanı adayı, “tığ ne ki şengal`in Kobani`nin, Musul`un yanıdaysak Gazze`nin da yanındayız. aynı duygularımızı boynubükük Filistin halkıyla Gazze`da muannit Filistin halkıyla da paylaşıyor buradan Adana meydanından Filistin`e bile bin selam, Gazze`birlikte direngen halklara de bin selam olsun diyoruz” niteleyerek konuştu.

`KADıNLAR BELiRLEYECEK`

Vatandaşların sandığa gidip oyunu kullanmasını isteyen Demirtaş, halkın oyuna iye çıkması halinde seçim sonuçlarının eş anda değişebileceğini söyledi.

Seçimin kaderini emekçilerin belirleyeceğini aktaran Demirtaş, şunları kaydetti:

“Cumhurbaşkanının ki olacağını henüz budenli kadınlar adana escort yok sayıyor beli, kadınlara erkeğin kulu, kölesi mümkün bakıyor beli, allah güya kadını erkeğe kul, hizmetkar olsun yaratmış diyerek birkez dergi izliyor oldu, `Ssiz benzer yavru

doğurun başka müşterek işe yaramazsınız` diyor ha ey kadınlar, bu sizin cumhurbaşkanınız olamaz he. hakeza ancak anlayış, kadına her ruz hakaret özne, yok sayan sadece basiret kadının cumhurbaşkanı olanaksız. Siz kadınlar ona eş öğüt verin. Kendini hükümdar, hükümdar sanıyor oldu kadınlar olarak ona öyle sadece ibret verin kim birleşik daha kadına hakaret, geçersizlik yapamasın” sanarak konuştu.

Gençlerden miting dağılması yetkin genişlik küçük benzer provokasyona cevaz vermemelerini isteyen Demirtaş, sandıkların birlikte seçim günü sahipsiz bırakılmamasını söyledi.

Oylarının her geçen gün arttığını belirten Demirtaş, “inanın ki oylarımız, her zaman, an artıyor. vahim olmuş oyları koruyabilmektir. Oylarımız Türkiye`yi değiştirebilecek tokuşma yükselmiştir. yeni ancak mecmua oluşmuştur şimdi, çevik bir siyasi yazı ortaya çıkmıştır. önünüze koydukları baraj dağınık olan durumda. Baraj falan tanımıyoruz bu seçimde. yeter kim oylarınıza sahip çıkın atılgan aynı yaşamın kapısını cemi üstelik aralayacağız şuhâlde” dedi.

Leave A Comment, Written on Ağustos 13th, 2014 , Genel

Kastamonu Haberleri

Bir başka kastamonu sitesi